Emek Yıldırım: Hopa’nın Emek Profili

0
1326

Hopa’yı Sundura nehri ikiye bölüyor; yoksullar ve görece zenginler. Etnik kimlikler (Lazlar, Hemşinler, Domlar, göçle gelen Gürcüler), işe alma pratiklerinde oldukça etkili. Yoğun bir göçmen emeği (Gürcistan’dan gelenler) sömürüsü var. Etnik çeşitlilik, sınıfsal konumlanmalara yansıyor. Son dönemde artan kimlik politikaları, kültürlerin ve dillerin yeniden keşfedilmesine, bu tarz etkinliklerin artmasına neden oluyor.