Engin Atabek Evi

0
624
engin-atabek-evi
engin-atabek-evi

Düzlük bir alanda konumlanan yapı dörtgen planlı olup bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Bağdadi tarzda yapılan konutun batısında sokak, doğusunda ve kuzeyinde genişçe bir bahçe bulunmaktadır. Moloz taş malzemeyle yapılan bodrum kat üzerinde yükselen zemin ve birinci katların yüzeyleri sıvalıdır. Taşınmazın doğu cephesi vadiye bakmaktadır. Vadiye bakan bu cephenin bodrum katında boyalı ve niteliksiz ahşap kapı ve iki yanında mazgal şeklinde birer adet pencere açıklığı mevcuttur. Yine bu cephenin yarısını kesen ve Artvin konutlarında çok sık rastlanan ahşap balkon çıkma, balkona açılan ahşap kapı ve kare formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Birinci katında zemin katın aksine ½ oranında, ahşap kasalı ve söveli dört adet pencere açıklığına yer verilmiş ve iç mekânın aydınlatılması sağlanmıştır. Yapının kuzey cephesinin ahşap olan doğu tarafı zemin kat dışında yanmış olup sadece taş malzemeden yapılan iskelet sağlam kalmıştır. Cephenin
sağlam kalan batı tarafında zemin katta iki, birinci katta dört adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Batı cephesi, moloz taş malzemeden yapılan ve sağır olan yapının doğu cephesi Eser Sokak’a bakmaktadır. Bu cephe moloz taş malzeme ile yapılmış olup kat aralarında ahşap kirişler bulunmaktadır. Zemin katın batı ucunda mazgal şeklinde iki adet, birinci katında ahşap kasalı ve söveli ½ oranında dört adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Yapının sade ve gösterişsiz olarak moloz taş malzeme ile yapılan cepheleri sıvalı olup sıvalarda yer yer dökülmeler meydana gelmiştir. Geniş tutulan saçak altları ahşap kaplı olsa da zamanla bu ahşapların bozulduğu görülmektedir. Kırma çatısının üzeri alaturka kiremit kaplı taşınmazın Artvin yöresinde diğer konutlarda da rastlanan tuğla malzeme ile
yapılmış, yüksek kasnaklı, çokgen gövdeli, 1.5 metre uzunluğunda dört adet bacası bulunmaktadır.