Erdal Taşkan Evi

0
650
erdal-taskan-evi-ana
erdal-taskan-evi-ana

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 19. yüzyılın sonu, 20.
yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Çarşı Mahallesi, Yurt Sokak No:23’te bulmaktadır. Zemin ve çatı katı ile
beraber üç kattan oluşmaktadır. Yapının zemin katına güneyde bulunan giriş kapısından ulaşılmaktadır. İçeride,
ortada kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir hol vardır. Bu holün sağında ve solunda birer oda bulunur. Bu
odalar, aynı boyutlardadır ve yaklaşık kare planlıdır. Holün sonunda mutfak, tuvalet ve banyonun olduğu bir bölüm
yer alır. Evin birinci katına giriş kuzey taraftaki iki kanatlı ahşap kapıdan sağlanılır zemin katta olduğu gibi bu katta
da bir hol bölümü bulunur. Bu holün sağında ve solunda ikişer tane oda vardır. Bu katta simetrik olarak
yerleştirilmiş, dikdörtgen formlu pencereler dikkat çeker. Çatı katında yan yana yerleştirilmiş, yuvarlak kemerli
pencereler vardır. Bu pencerenin ortasında ve yanlarında sütünceler bulunur. Pencerelerin kilit noktalarında
bitkisel bezeme görülür. Bu pencerelerin odasında baklava dilimli formun içerisine yerleştirilmiş geometrik
süsleme önemlidir. Ayrıca pencerelerin yanlarında diğer evlerde de görüldüğü gibi havalandırma delikleri
açılmıştır. Evin içerisinde soba amaçlı kullanılan ocaklar bulunmaktadır. Bu ocaklar bacalara kadar uzanmaktadır.
Yuvarlak formlu olarak yapılmışlardır. Demirden yapılmış bu ocakların kapakları vardır. Orijinal şekilde günümüze
ulaşmışlardır.

Süsleme açısından yapı oldukça önemlidir. Birinci katın giriş kapısı ahşaptandır ve oyma tekniği ile
yapılmıştır. Üzerinde geometrik ve bitkisel süslemeler bulunmaktadır ve günümüzde mavi renge boyanmıştır.
Ayrıca içerdeki odalardan birinde geometrik bezemeli olarak yapılmış tavan göbeği orijinaldir. Bunların dışında bir
de duvarda çıkma şeklinde dikdörtgen formlu bir dayanak kulesi bulunur. Bunda da silmeler kullanılarak, hareket
sağlanmıştır. Yapı, tuğla malzemeden inşa edilmiştir.

Günümüze kadar sağlam şekilde ulaşan yapı halihazırda konut olarak kullanılmaktadır.