Erol Çağal’dan Maden Şirketine Tokat Gibi Yanıt

0
1355

 

ARTVİN-Maden şirketi hazırladığı, çocukları eğlendirecek çizgi filmi aratmayan animasyon film ile Cerattepe’de madeni sanal olarak çıkarmaya başladı.

Hazırlanan animasyon, Çizgi film tadında. Hiç toz, gürültü, heyelan, çamur, yer altında patlatma yok. Cevher teleferikle vagon vagon Gzel Osman’a taşınıyor, yollar kamyon kamyon, tehlike saçmıyor. Yer altından Cerattepe’de (Patlatma ve kazı ile) çıkaracağız dedikleri milyonlarca ton toprağın, onlara göre cevherin oluşturacağı devasa boşluk yok!.

erol cagalBu çizgi filme, animasyona göre Artvin’in hemen üstündeki %90 eğimli Cerattepe dünyanın en tahrip edici, sanayi çalışması olan madencilik ile neredeyse hiç zarar görmüyor! Sanal ortamda Teleferik direklerini diken ve bütün bu işlemler için yalnızca 3 bin 500 ağacın kesileceğini iddia eden, bu bölgede su kaynakları olmadığı için Artvin’in içme suyuna zarar verilmeyeceğini 387 kişiyi istihdam edeceklerini anlatan bu animasyonu izleyenler arasında olan Yeşil Artvin Derneği Üyesi Erol Çağal anında tepki koydu.

Çağal, her zaman olduğu gibi, Cerattepe’de muazzam miktarda su bulunduğunu, daha önceki maden şirketlerinin ve daha sonra Artvin Bakırları’nın ve son olarak Özaltın’ın hazırladığı nihai ÇED ve bilgilendirme broşürlerinde bu bölgedeki su durumunun açıkça yer aldığını belirterek belgeleriyle cevap verdi.

Çağal; “Cerarttepe’nin neden maden sahası olamayacağını onlarca kez yaptığımız tartışma götürmeyecek belgeli haberlerle açıklamıştık. Artvin halkının kurduğu Yeşil Artvin Derneği maden şirketlerini mahkemeye verdi. Bu mahkemeler her defasında bizi haklı çıkaran kararlar verdi. Çünkü doğru bir tanedir.

Şimdi en son olarak yine maden şirketi bir film hazırlamış. Orada öyle güzel madencilik yapmaya başlamışlar ki insan kendisini “Maşallah” demeden alamıyor!. Gzel Osman’a teleferik, maden sahası, tünel girişi toplamında 3 bin 500 ağaç kesilecek diyor, teleferikle cevher taşınacağı için hiç toz kalkmayacak diyor, ülke ekonomisine yüksek katkı sunacağını söylüyor, sanki madeni devlete çıkarıyor! Bu madenin %99’u sanki kendisinin olmuyormuş gibi!

Konu Su Oldu Mu Orada Durun Derim!

Dünyanın en güzel yaşam alanlarından ve korunması gereken dünya doğa mirasından biri olan Cerattepe, Kafkasör, Hatila Milli Parkı, Genya Dağı etekleri ve arka kısmı tonajı, miktarı, süresi belli olan bir iş için yok edilmeyecekmiş gibi masal tadında anlatmışlar. Ben hepsini geçiyorum. Ama su meselesine gelince işte orada yeter artık diyorum. Benim damarıma basılıyor. Cerattepe bölgesinde su olmadığını söylüyorlar. Geçen yıl Aslan Özer, Kafkasör’ün altında yaptırdığı sondajda su çıkardı. Hem de kalitesiyle, berraklığıyla birinci kalitede bir su.

SuGozlemKuyusuCerattepe

Kafkasör’ün Altında Belediye’nin yaptırdığı Sondajda Muazzam Su Çıktı

Cerattepe’nin, Kafkasör’ün hemen arkasından bu suyun yakınlarında belediye bir sondaj yaptırdı. Oradan da muazzam su çıktı. Genya, Kafkasör ve civarının altı, yani Artvin’in üstündeki tepeler su ile doludur. Zaten bunun belgesi de maden şirketlerinin hazırladığı ÇED’lerdir. Ne diyorlar kendi ÇED’lerinde; “Maden çıkarılmadan önce su 20 metre düşürülecek. Kirlenen su çökertme havuzunda bekletilecek, biyolojik arıtmaya tabi tutulduktan sonra doğaya salınacak! Bunlar bir itiraf değil mi? Ama hazırladıkları çizgi filmde suyun Genya’da olduğunu dolayısıyla suların kirleneceğinin söz konusu olmadığını söyleyebilecek kadar insan aklıyla alay ediyorlar.

Bakın daha önce Cerattepe su meselesiyle ilgili yaptırdığım haberlerden hatırlatmalarda bulunarak bu çizgi filmi hazırlatanların, hazırlayanların hafızalarını tazeleyeyim:

Kafkasör’deki Soğuk Suya İçilmez Raporu Verilmişti!

Benim yakaladığım gerçek olmayan bölümleri anlatayım. Artvin Bakırları Tüneli eşerken, tünelin içindeki kimyasal karışık su soğuk suyun yanındaki kontrol kuyularından çıktı. Soğuk suyu bozdu. O suyun içilmemesi gerektiği için uyarı tabelası kondu. Şirkete ceza verildi. Soğuk suyun yanında iki adet kontrol kuyusu var. Bunlardan biri 30 metre derinliğe inerken, diğeri 70 metreye iniyor. 70 metre kontrol kuyusundan tünelin suyu çıktı. Oysa o soğuk suyun içilmemesi gerektiğini Çevre Müdürlüğü Ankara’dan gelen analiz rapor sonucunda belirtmiş ve bu su için “İçilemez” raporu verilmişti. Bu Artvin Bakır zamanındaki sondaj çalışmasında olmuştu. Tabii geçmiş zaman kimse hatırlamaz sanıyorlar. Ancak, hepsinin yalanını kırmızı kitap… (Cominco maden şirketinin hazırladığı rapor)yüzüne vuruyor.

Tabii ondan önce Özaltın’ın hazırlattığı kendi Nihai ÇED Raporundan 106- 114-115 ve 136. sayfalarda belirtildiği üzere; maden çıkması halinde dereler ve içme suları kirlenecektir” ibareleri mevcuttur.

(Nihai Çed Raporu Sf. 106) Çalışma alanında yer altı suyu akımı maden sahsının içinde bulunduğu beslenim alanından geçici dere yatakları Çoruh Nehri, Hatila Deresi’ni kapsayan drenaj sistemine doğrudur. Cevher alanındaki yer altı suyu seviyeleri akımın Fabrika Deresi’ne doğru olduğunu göstermektedir. Yatay, hidrolik eğim beslenim alanına doğru güneyinde daha küçükken, beslenim alanının batısında ve kuzeyinde daha yüksek hidrolik eğimler gözlenmektedir. Doğudaki düşük hidrolik eğimler çevresine göre daha yüksek hidrolik iletkenliği olan Artvin Formasyonunda gözlenmektedir.

(Özal Nihai ÇED raporu sf. 115) Çalışma alanına en yakın yüzeysel su kaynağı Nazlıtepe’deki maden yerleşim alanından 4,5 km uzakta olan ve kuzey batıya doğru olan Çoruh nehridir. Çoruh Nehrinin çalışma alanındaki ana kolları Hatila Deresi, Fabrika Deresi Dalağet Dersidir. Gavur deresi Hatila Dersinin kolu olup çalışma alanına yakın diğer bir su kaynağıdır. Nazlı Tepedeki maden yerleşim alnından 2 km uzakta ve kuzey batı yönünde akmaktadır. Nalı Tepe maden yerleşim alanı Hatila Deresi ve Dalağet Deresi Havzalarını ayıran sınır üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden maden faaliyetlerinin 4.3 hektarlık kısmı Hatila Dersi Havzasında iken 1.79 hektarlık kısmı Dalağet Deresi Havzasında kalmaktadır. Cevher alanı Fabrika Deresi Havzasında kalmaktadır.

(Özaltın Nihai ÇED sf. 136) Artvin’de Proje alanı yakın çevresinde bulunan Hatila, Daleğet, Fabrika, Fıstıklı ve Şehitlik Derelerinin suyu içme suyu olarak kullanılmaktadır. Proje sahasında işletme sonrasında gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bu suların kirlenme durumu söz konusudur. İlgili Yönetmelikte “Yer altı suyu rezervi içeren akfer karakterlerindeki her türlü formasyondan malzeme temini yasak olduğundan yer altı suyu beslenme havzalarından malzeme alınmasında yer altı suyu kütlelerine zarar verilmemesi şartıyla “DSİ tarafından izin verilir” hükmü olduğundan mutlak surette işletmeye geçilmeden önce ilgili kamu kuruluşundan Yönetmelikte belirtilen gerekli hükümleri yerine getirmek koşuluyla izin alınmalı ve işletme bu öneriler doğrultusunda sürdürülmelidir. Drenaj da kullanılacak boru çapı 200mm. Olacak Yeraltında en alt koda kadar temiz su bulunmaktadır.

Nisan 2012 Tarih Ve 28257 Sayılı Resmi Gazete’de

Yayınlanan İçme Suyu Yönetmeliği’ni Okuyun!

7 Nisan 2012 tarihli ve 28257 Sayılı Resmi Gazete’de ki Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliği okuyunca ilimizin Kafkasör Mevkii’nde maden çıkarılması halinde bizleri nelerin beklediği içeren bir yazı kaleme almak istedim. Burada maden çıkması halinde; tabiat tahrip olup heyelanlı alan daha genişleyerek artacak. Dereler ve Artvin içme suları tamamen yok olacak. Nitekim 2014 yılında su sıkıntısı olacağını düzenlenen uluslararası ve yerli panellerden öğreniyoruz. 22 Mart’ta “Dünya Su Günü” ilan edilmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu bankalığa bağlanmış olan DSİ Genel Müdürlüğüne yerüstü ve yeraltı sularının korunmasına yönelik ilgili yönetmelikle gereken yetki de verilmiş bulunaktadır.

Yeşil Artvin Derneği’nin Hazırladığı Maden davası dosyasına bakılınca şu notları görmek mümkündür.

1) Artvin Valiliği Raporu: a) Erozyon etkisi, b) Bölgenin tabiata etkileri, c) Sular etkilenecek diye yazıyor.

2) Cominco Madencilik Sanayi A.Ş. için Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (OTDÜ) hazırladığı rapor: a) Heyelan eskiden vardı. Daha da artacak. B) Yeraltı ve yerüstü sularının sınıflandırma kriterlerine göre birinci sınıf su olduğunu yazıyor.

3) Artvin Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. Raporu: a) Kafkasör’de heyelan olduğunu yazıyor. B) Yeraltı sularının olduğunu yazıyor. Bu suların yerüstüne çıkan yerlerinde içme suları oluyor. C) Mevcut yüzey sularının bozuk olduğunu söylüyor. D) Maden sahasının nerde olduğu yazıyor. 4, 3 hektarlık kısmının Hatila Deresi’nde, 1,79 Hektarlık kısmının Dalağet Deresi havzasında, cevher alanın da Fabrika Deresi Havzası’nda kalmakta olduğunu yazıyor.

Cerattepe’deki Tünel Yeraltı Sularına Zarar Veriyor

7 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan yönetmelikte yeraltı ve yerüstü sularının korunmasının lazım olduğu yazılıdır. Diğer taraftan Artvin’de Hatila, Dalağet, Fabrika, Fıstıklı ve Şehitlik Dereleri içme suyu olarak kullanılmaktadır. Maden çıkması halinde bu sular tamamen bozulacaktır. İlgi yönetmeliğin 3. bölümünün 12. Maddesi’nin e fıkrasına göre ise Cerattepe’deki tünelin yeraltı sularına zarar vermesi sebebiyle de bu tünelin kapatılması lazım. İ) Fıkrasına göre de Kafkasör’de yapılan inşaatların DSİ’den uygun görüş alınarak yapılması lazım. Aynı Yönetmeliğin 13. Maddesinin b fıkrasına göre ise Kafkasör Mevkii’nde hiçbir faaliyet yapılmaması icap eder. Artvin içme sularının hepsi İller Bankası tarafından alınmıştır. Ayrıca bu civarda yerüstüne çıkan akarsular vardır ki tabiatta yaşayan bütün canlılar tarafından kullanılmaktadır.”

5686 Sayılı Kanun Ne Diyor?

Dernek Üyesi Erol Çağal, 7 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan Yeraltı Sularının Kirlenmeye, Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Cerattepe’deki maden davası için önemli bir destek sağladığını bu alandan, bu yönetmelikten faydalanılması gerektiğini belirterek başta Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe olmak üzere herkesin bu gerçeği göz ardı etmemesini önerdi. Bu Yönetmeliğin amacı, iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirmesi için gerekli esasları kapsar. Şimdi bakalım

Artvin’in Suyu Nereden Geliyor?

Çağal; “Artvin’in suyu nereden geliyor? Cerattepe, Kafkasör, Genya eteklerinden değil mi? Madenciliği nerde yapmak istiyorlar aynı yerde. Oradan bir şehrin suyu geliyor. Yetmiyor. Şayet yukarıda madencilik faaliyeti başlarsa suyumuz tamamen yok oluyor. Hatırlayın Cerattepe’de maden arama çalışması sırasında soğuksuya içilmesi sakıncalıdır yazısı yazılmadı mı? Şimdi yeni çıkan yönetmelikte yeraltı sularının kirletilmemesi yönünde maddeler içeriyor. Bu Yönetmelik 3/6 /2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal, Kaynaklar ve Çağal Mineralli Sular Kanunu’na konu olan sular dışındaki tüm yeraltı sularını kapsar.