Esbeki Kalesi

0
1044

Artvin, Yusufeli, Darıca Köyü, Havuzlu (Esbeki) Mahallesi sınırları içerisindedir. Kalenin kitabesi bulunmadığından kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak plan ve mimari özelliklerinden dolayı yörede yaygın olarak rastladığımız Bagratlı kalelerine olan benzerliğinden dolayı, günümüze ulaşan şekliyle 9. yy’da kurulmuş olduğu söylenebilir.

Kale, Esbeki Manastırı’nın doğusunda çevreye hâkim dik bir kayanın üzerinde bulunmaktadır. Kaleye güneyde bulunan açıklıktan girilir. Surların bir bölümü ayaktadır. Doğuda kare planlı bir burç, güneyde sonradan genişletilmiş ya da yıkılmış olan girişin doğusunda sur duvarlarına bağlı dikdörtgen bir mekân işlevi anlaşılmamıştır. Kuzeyde kayalara dayalı bir yapı ve tonozlu bir mekânın kalıntısı yer almaktadır.