Esendal Camii

0
666

Esendal Camisi, Artvin’in Yusufeli ilçesinin Esendal Köyü’nde bulunmaktadır. 1818 yılında (Hicri 1234) Yusufeli (Kiskin) beylerinden biri olan Muhammed Bey tarafından Muhammed Usta’ya yaptırılmıştır.

Doğudan batıya doğru alçalan oldukça meyilli alanda kurulan köyün merkezinde bulunan yapı, mevcut arazi şartlarından dolayı batı cephesi yüksekçe bir subasman üzerine oturarak tabanda denge sağlanmaya çalışılmıştır. Kuzeyde sonradan oluşturulan 3.75 m derinliğindeki iki katlı son cemaat yeri, kuzeydoğu köşesinde bulunan minaresiyle yapı dıştan 15.18×8.10 m ölçülerinde, dikdörtgen plana sahiptir. Ahşap süslemeleri, mihrabı
ve taş işçiliği ilgi çekicidir.