Esenkıyı Köyü Yukarı Mahalle Camii

0
1248
Esenkıyı Köyü Yukarı Mahalle Camii
Esenkıyı Köyü Yukarı Mahalle Camii

Hopa’nın Esenkıyı Köyü, Yukarı Mahalle’de, ana yolun hemen yanında bulunmaktadır. Cümle kapısının üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. Hicri 1278 yılında yapılan camii kare planlıdır. Orta bölüm kubbeyle kapatılmıştır. Kuzeybatı köşesinde minaresi yer almaktadır ve tek şerefelidir. Son cemaat yeri üç gözlüdür üzerleri kubbeyle kapatılmıştır. Düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Camii’nin kuzeybatı köşesinde minarenin hemen yanında şadırvanı bulunmaktadır. Giriş kapısı ve minberi ahşaptır ve oyma tekniğiyle yapılmıştır.

Günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşan camii, çeşitli dönemlerde onarımlar geçirerek
sağlamlaştırılmıştır.