Eski Adliye Binası

0
641
eski-adliye-binasi-ana
eski-adliye-binasi-ana

Birinci katın üstündeki kapının üzerinde yer alan bozulmuş tarihine göre 1900’lü yıllarda inşa edilmiştir.
Çarşı Mahallesi, Adliye Sokak, No: 8’de bulunmaktadır. Yapı, zemin kat ve çatı katıyla beraber dört kattan
meydana gelmektedir. Zemin katı bodrum olarak kullanılmaktadır. Yapının birinci katına çift kanatlı ahşap kapıyla
girilmektedir. Bu giriş kuzeyde bulunmaktadır. Ön yüzünde birinci ve ikinci katların dikdörtgen formlu, dikdörtgen
pencereleri açılmıştır. Çatı katında ise ortada dikdörtgen, yanlarda birer adet yuvarlak kemerli pencereleri vardır.
Kuzeydeki girişin üzerinde, demir parmaklıklı bir balkonu bulunur. Birinci kattan ikinci kata geçişler silmelerle
sağlanmıştır.

Yapı dışarıdan bezemeli bir yapıdır. Katlara geçişte iki silme kullanılmıştır. Bu silmelerin arasında askı
motifleri ve rozetler bulunur. Ayrıca dikdörtgen formlu pencerelerin üzerinde geometrik motifler vardır. Pencere
ve balkon korkulukları demir şebekelidir ve geometrik süslemelere sahiptir. Yapı tuğla malzemeyle inşa edilmiştir.
Üzeri çift tarafı da eğimli çatıyla kapatılmıştır. Çatıda kiremit malzeme kullanılmıştır. Dışarıdan beyaz renkte
sıvanmıştır.

Yöresel özellikler göstermesi ve günümüze kadar sağlam şekilde gelmesi sebebiyle önemli bir yapıdır.
Her ne kadar tescil kararlarında Adliye Binası olarak geçse de günümüzde İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak
kullanılmaktadır.