Eski Tekel Müdürlüğü Deposu

0
549
eski-tekel-mudurlugu-deposu-ana
eski-tekel-mudurlugu-deposu-ana

Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XIX. yy’da inşa edilmiştir. Çarşı Mahallesi, Tekel Sokak No:20’de
bulunur ve zeminle birlikte üç kattan oluşmaktadır.

Eski Tekel Müdürlüğü binasının hemen yanında bulunan yapı, tümüyle depo olarak kullanılmaktadır. Zemin
katına doğudan, birinci kata ise kuzeyden giriş bulunmaktadır. Doğu yönündeki pencereler katına ait yüzeyde iki
küçük pencere konulurken üstteki katın bu yöndeki pencereleri kapatılmıştır. Kırma çatısı alaturka kiremitle
örtülmüştür. Zemin katın bir bölümü ve arka yüzü moloz taş, diğer yerler ise ahşap dolguya sahiptir. Bacaları
tuğladan sekizgen formdadır. Köşebentlerinde ahşap hatılları bulunmaktadır.

Yöresel özellikli tipik bir konuttur.