Fındık Üreticilerine Dekar Başına 170 TL Destek

0
953

ARTVİN-Artvin İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Fındık Üreticilerine Dekar Başına 170 TL dekar alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını yaptığı açıklamada duyurdu.

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada; “fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödenmesine dair kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalandı. Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.​İmzalanan tebliğe göre fındık üreticilerine 2015 yılı için 170 TL dekar alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak. Alan bazlı gelir desteği, “Fındık Alanlarının Tespitine Dair karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda, fındık yetiştiriciliği yapan, fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişilere” ödenecek. Fındık üreticileri, başvurularını, kararın yayımından itibaren 1 Nisan 2016 tarihi, mesai bitimine kadar yapabilecek” ifadelerine yer verildi.

Başvurular, fındık üretici belgesi ve başvuru dilekçesi ile il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak.