Fındık Üreticisine 170 Tl Gelir Desteği!

0
618

ARTVİN – Fındık üreticisine alan bazlı yapılacak olan gelir desteği başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı.Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanması 27 Eylül 2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bakanlığın fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği uygulamasına dair yayımlanan tebliği açıklayarak, “Söz konusu Tebliğ’de  Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık üreticiliği yapan fındık üreticisi belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödeneceği, 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olan üreticilerin, 27/09/2016 tarihi ile 30/12/2016 tarihleri arasında Fındık Üretici Belgesi ve Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ile ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Başvurular 30 Aralık 2016 Tarihinde Sona Erecek

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Fındık üreticisine alan bazlı yapılacak olan gelir desteği başvurularının 30 Aralık 2016 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler Açıklandı

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı,başvurular,başvuruda istenecek belgeler açıklandı.

Resmi gazetede yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Desteklemeden yararlanacak üreticiler; Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

Başvurular; 2016 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30.12.2016 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler; Alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS ve FKS’ ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir: a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).b) Fındık üretici belgesi.”

Alan bazlı yapılacak olan gelir desteğine başvuruda bulunmak isteyen Fındık üreticilerinin remi gazetede yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli yerlere istenilen belgeler ile 30 Aralık 2016 Tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.