Gübre ve Yemde KDV %8’den %1’e Düşürüldü

0
828

ARTVİN-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çiftçileri rahatlatacak haber geldi. Bakanlık Gübre ve Yem’de uygulanan %8 KDV oranını %1’e düşürdü.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan ve bu önemi her geçen gün daha da artan tarım sektörünün güçlü olması, ülke ekonomimizin güçlü olması anlamına gelmektedir. Bugün İtibariyle ülkemiz nüfusunun % 23’ü kırsal alanda yaşamakta ve geçimini tarımdan sağlamaktadır. Öte yandan, halen ülkemizde 26,5 milyon hektar alanda tarım yapılmakta ve buradan elde edilen tarımsal ürün ile ülkemiz ekonomisine ciddi katkıda bulunulmaktadır. Tarımsal üretimi zorlayan, üretim maliyetlerinin yüksek olmasına neden olan faktörlerin başında şüphesiz gübre ve yem gelmektedir. Gübre ve yem maliyetlerinin düşürülmesi demek üretimin artması demektir. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yapılan düzenleme ile 1.1.2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gübre ve yemde uygulanan  %8 lik KDV oranı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1′ e indirilmiştir.

Bitkisel üretimde önemli bir girdi olan gübre fiyatlarının yüksekliği çiftçiye yüksek maliyet getirmekte ve buda ürün fiyatlarının yükselmesine, dolayısıyla tüketicilerin pahalı gıda maddeleri tüketmelerine neden olmaktadır. Aynı şekilde hayvancılığın önemli girdilerinden olan ve canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin maliyetlerinin yüksek olmasına sebep olan yem fiyatlarında %8 olarak uygulanan KDV oranı da 1 ocak 2016 dan itibaren %’1 e indirilmiştir” denildi.

Yapılan bu düzenleme hayvancılıkta ve bitkisel üretimde maliyetleri kısmen de olsa aşağıya çekecek, çiftçinin yükünü azaltacak ve dolaylı olarak tüketicilerimizin daha ucuz bitkisel ve hayvansal ürün tüketmelerini sağlayacaktır. Öte yandan gübre ve yemde yapılan bu düzenleme tarımsal üretimde üretimin daha kaliteli ve fazla olmasını sağlayacaktır.