Gülşah Günay Evi

0
560
gulsah-gunay-evipng
gulsah-gunay-evipng

Çarşı Mahallesi, Türkocağı Sokak ve Dik Sokağın kesiştiği noktada eğimli bir arazide konumlanan yapı, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Bağdadi tarza sahip yapının batısında bahçe, kuzeyinde Türk ocağı Sokak yer alır.

İç kısmına girilemeyen ve dış beden duvarları sıvalı olan konutun girişi kuzeydoğusunda yer alan cephesindeki üç kapıyla sağlanır. Bu kapılardan iki adedi bodrum katta diğer kapı zemin katta bulunmaktadır. Bu cephenin bodrum katındaki giriş kapısının hemen yanında küçük bir adet, zemin katta niteliksiz ve kare formlu iki adet, birinci katta ise iki adet pencere yer almaktadır. Konutun Türkocağı Sokağa bakan cephesinde ahşap payandalarla destekli çıkma, kademeli olarak balkon şeklini almıştır.

Tamamen ahşap kaplı olan balkon, zemin kat ve birinci katta cephe boyunca uzanmaktadır. Oldukça sade ve gösterişsiz yapının geniş tutulan saçak altları ahşapla kaplı olup, kırma çatısının üzeri kiremitle kaplıdır.