Gültekin Atalay Evi

0
595
gultekin-atalay-evi
gultekin-atalay-evi

Yapı, Arhavi İlçesi, Kestane Alan Köyü’nde 0802/19 tapuda bulunmaktadır. Eğimli bir arazi üzerinde bodrum katla beraber iki katlı olarak yapılmıştır. Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Yöredeki tipik Arhavi evlerinin bir örneğidir. Ahşap tek kanatlı kapı ile binaya giriş yapılmaktadır. Ahşap ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Binanın cephelerinde demir korkuluklu ahşap giyotin pencereler kullanılmıştır. Yapının giriş katında beş tane oda yer almaktadır. Yapının üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır. Süsleme
açısından oldukça sade bırakılmıştır. Günümüzde oldukça harap bir durumda ulaşmıştır.