Güreşen Köyü Suadiye Mahallesi Köprüsü

0
1031
suadiye-koprusu
suadiye-koprusu

Tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler grubundadır. Kemerinde düzgün kesme taş,
tempan duvarlarında ise moloz taş kullanılmıştır. Yolu moloz taşla döşerli olup yayaların geçebileceği durumdadır.