Hanlı HES’in “kesin” olarak iptaline karar verildi

0
76

Şavşat’ta eski Artvin Valisi Seyahattin Akyurt’a ait Akyurt Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılmak istenen Hanlı HES için Danıştay 6’ncı Dairesi’nden iptal kararı çıktı.

Şavşat ilçesinde Hanlı ve Kireçli köylerine kurulmak istenen Hanlı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Revize Projesi için Danıştay 6’ncı Dairesi, iptal kararı verdi. Danıştay’ın kararı bugün duyuruldu.

“ÇED gerekli değildir”

Akyurt Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılması planlanan Hanlı Regülatörü ve 1-2 HES projesine verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali yönündeki davanın aleyhine sonuçlanmasıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeniden ÇED başvurunda bulundu ve “ÇED gerekli değildir” raporu aldı.

Şavşat Hanlı köyü ve Savaş köyünün derneklerinin de arasında bulunduğu 35 davacı, şirkete karşı 29 Eylül 2020’de “ÇED gerekli değildir” kararının iptali istemiyle yeniden dava açtı. Rize İdare Mahkemesi’nden sonuç alamayan davacılar, davayı Danıştay’a taşıdı.

Danıştay, projenin farklı bir proje olmadığını belirtti

Davacılar, şirketin hukukun arkasından dolanarak “ÇED gerekli değildir” raporu aldığını ayrıca bölge halkının su hakkının değerlendirilmediğini belirterek mahkeme kararının bozulmasını istedi.

Bir önceki davayı inceleyen Danıştay, kararında, halkın kadim su hakkı dikkate alındığında her iki davanın benzer nitelikte olduğunu, projenin farklı bir proje olmadığını bildirdi. Şirketin projedeki eksiklikleri gidereceği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığına da vurgu yapıldı. Danıştay, belirtilen gerekçelerle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı. Danıştay, karar düzeltme yolunu da kapalı tutarak Hanlı HES projesinin yapımının durdurulmasına karar verdi.