Hasan Bayramoğlu Evi

0
690
hasan-bayramoglu-evi-ana
hasan-bayramoglu-evi-ana

Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Çarşı Mahallesi, Dik Sokak No:
12’de bulunmaktadır. Zemin katıyla birlikte dört kattan meydana gelir.

Zemine önden, diğer katlara ise yanlardan girilmektedir. Orijinal balkonları bulunmayan yapının,
yanlarına tuvalet yerleri eklenmiştir. Pencere pervazları, yüzeyden hafif taşıntılı olup, düzgün kesme taştandır.
Bunlardan son katın ön yüzünde bulunan ortadaki iki pencereler, dilimli kemerli olarak vurgulanmıştır. Çatı,
alaturka kiremitle örtülmüş olup sekizgen formunda sekiz adet tuğladan uzunca bacaları bulunmaktadır. Yapı içten
ve dıştan sıvanarak badanalanmıştır.

Yöresel özellikler göstermesi bakımından önemli yapılardan biridir. Günümüzde konut olarak işlev
görmektedir.