Hatice Hanım Türbesi

0
hatice-hanim-turbesi
hatice-hanim-turbesi

6.90×6.90 m ölçülerinde kare plana sahiptir. Diğer türbelerden daha erken ve daha büyük ölçülerde yapılmıştır.

Türbeye adını veren Hatice Hanım, Yusuf Paşa’nın zevcesi olduğunu ve caminin önündeki çeşmeyi yaptırdığını çeşmenin kitabesinden öğrenmekteyiz.

Türbe camiye ait olan son cemaat yerinin batısına bitişik, kare planlı ve kubbeli olarak yapılmıştır. Son cemaat yerine açılan basık kemerli kapı ile türbeye girilmektedir. Türbenin üzerini örten kubbeye geçiş, pandantiflerle sağlanmıştır. İçeride şah idesiz iki mezar bulunmaktadır. Türbe; kuzey, güney, doğu cepheden içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen söveli üç pencere ve bunların üzerinde yer alan üç yuvarlak pencere ile aydınlatılmaktadır.

Türbede moloz taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. İç ve dış mekânda türbede süsleme unsurlarına yer verilmiştir.