Hatice Münevver Yüzbaşıoğlu Evi

0
568
hatice-munevver-yuzbasi-evi
hatice-munevver-yuzbasi-evi

Düzlük bir alanda konumlanan dörtgen planlı yapı, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Bağdadi tarzda yapılan konutun batısında Salihbey Sokak, doğusunda bahçesi bulunmaktadır. Sokağın kotundan altta kalan taşınmaza giriş birinci kattan sağlanmaktadır. Yapının girişi; kuzey cephesinde cephenin yarısına kadar uzanan balkonun sokağa kadar uzatılmasıyla oluşturulmuştur. Bu cephenin zemin katında iki adet kare formlu
büyük pencere, birinci katında ise üç adet büyük pencere mevcuttur. Vadiye bakan doğu cephesinde bodrum kat samanlık olarak kullanılmaktadır. Aynı cephenin zemin katı ve birinci katında geleneksel Artvin evlerinde rastlanılan balkon olgusunu görmek mümkündür. Zemin kat ve birinci kattaki balkonlar cephe boyunca uzanmakta olup, ahşap korkuluklarıyla dikkat çekmektedir. Yapının güney cephesine cephenin yarısı ile tüm katların kotunda briket malzemeyle yapılmış müştemilat yer almaktadır. Zemin katında giriş bulunan bu cephenin birinci katında ½ oranında ahşap kasalı, ahşap söveli üç adet pencere açıklığı yer almaktadır. Konutun batıya Salihbey Sokağına bakan cephesine sonradan saclardan basit müştemilat eklenmiştir. Bu cephe orijinalinde sağır bırakılmıştır. Kırma
çatısının üzeri alaturka kiremit kaplı taşınmazın Artvin yöresinde diğer konutlarda da rastlanan tuğla malzeme ile yapılmış, yüksek kasnaklı, çokgen gövdeli, 1.5 metre uzunluğunda dört adet penceresi mevcuttur. Oldukça sade ve gösterişsiz bir yapıdır.