Hayriye Kaya Evi

0
612
hayriye-kaya-evi-ana
hayriye-kaya-evi-ana

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Muhtemelen 19. yüzyılın sonlarına 20. yüzyılın başlarına
tarihlenmektedir. Çarşı Mahallesi, Yavuz Sokak No:16’da bulunmaktadır. Zemin kat ve çatı katıyla beraber dört
kattan meydana gelmektedir. Zemin katına, doğu cepheden bir giriş bulunmaktadır. Burası bodrum olarak, işlev
görmektedir. Birinci ve ikinci katlara giriş, yan cepheden sağlanmaktadır. Bu katlarda, her cephede dikdörtgen
pencere açıklığı vardır. İkinci katta, doğu cephede balkon bulunmaktadır. Plan olarak bu katlar birbirinin aynıdır.
Doğu-batı istikametinde bir hol bölümü ve bu holün etrafında çeşitli işlevler için ayrılmış odalar yer alır. Pencere
kenarları dışa taşıntılı şekilde yapılmıştır. Çatı katında, yuvarlak kemerli ikişer pencere bulunmaktadır. Yapını üzeri
çift yönlü, eğimli çatıyla kapatılmıştır ve üzeri tuğlayla örülmüştür. Yapının yanına, sonraki yıllarda bir bölüm
eklenmiştir. Burası tuvalet olarak kullanılmaktadır.

Malzeme olarak, diğer evlerde olduğu gibi tuğla kullanılmıştır. Dışarıdan beyaz renkli kireç ile sıvalıdır.
Ayrıca yer yer ahşap malzemeye de yer verilmiştir. Süsleme açısından, fazla zengin olmamakla beraber evin tavan
süslemeleri, süsleme açısından oldukça önemlidir.