Hayvancılık Desteklemeleri Yetiştiricileri Memnun Ediyor

0
617

ARTVİN-Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Artvin’i de kapsayan Doğu Karadeniz projesi (DOKAP)  kapsamında hayvancılık desteklemelerine devam ediyor. Hayvancılık desteklemelerine ilişkin Artvin Merkez’de ve ilçelerinde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yapılan açıklama şu açıklamalara yer verildi:

Damızlık Koç-Teke-Boğa Alımı

“Tüm ilçelerde uygulanan bu proje kapsamında % 80 hibe desteği ile damızlık koç, teke ve boğa alımı sağlanmaktadır.

Proje kapsamında toplam 30 çiftçimize 30 adet damızlık boğa alımı gerçekleştirilmiş olup damızlık boğalar için toplam yatırım tutarı 300.000,00 TL ve hibeye esas tutar 240.000,00 TL’dir. 22 çiftçimize de 145 adet damızlık koç alımı gerçekleştirilmiş olup damızlık koçlar için toplam yatırım tutarı 192.600,00 TL ve hibeye esas tutar ise 154.080,00 TL’ dir.

% 80 hibe ile damızlık koç, teke ve boğa alımında toplam yatırım tutarı 492.600,00 TL olup bunun 394.080,00 TL’ si hibe olarak ödenmiştir. % 80 hibe ile damızlık koç, teke ve boğa alımları sonlandırılmıştır.

Ahır-Ağıl Yapımı

Tüm ilçelerde 2018 yılına kadar devam edecek olan bu proje kapsamında % 50 hibe desteği ile ahır-ağıl yapımı sağlanmaktadır.

% 50 hibe ile ahır-ağıl yapımında 2016 yılında Ardanuç, Borçka, Merkez, Murgul, Şavşat ve Yusufeli İlçelerimizden toplam 82 başvuru alınmış olup 40 proje başvurusu asil ve 42 proje başvurusu ise yedek olarak Bakanlığımızca onaylanmıştır. Asil listeye alınan 40 başvurudan 38 yatırımcımız İl Müdürlüğümüze projelerini teslim etmişlerdir. Bu 38 projeden 10 adedi Ardanuç’ ta ve 1 adedi Şavşat’ ta olmak üzere toplam 11 adet proje tamamlanmış olup tamamlanan projelerin toplam yatırım tutarı 1.870.756,00 TL olup bunun 935.378,00 TL’ si hibe olarak ödenmiştir. Ayrıca bu 38 projenin toplam yatırım tutarı ise 8.474.756,00 TL olup projelerin tamamlanmasıyla yatırımcılarımıza 4.237.378,00 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

2015 yılında Ardanuç, Borçka ve Şavşat İlçelerimizde bulunan 3 yatırımcımız projelerini İl Müdürlüğümüze teslim ederek ahır inşaatlarını yapmaya başlamışlardır.   Yatırıma alınan 3 projeden 1’i olan Şavşat İlçesi Çavdarlı Köyünde 99 Başlık Ahır Projesi, 2016 yılı Eylül ayında tamamlanmış olup bu projenin toplam yatırım tutarı 401.043,00 TL ve ödenen hibe tutarı ise 147.000,00 TL’dir. Yatırıma alınan diğer bir proje ise Ardanuç İlçesi Harmanlı Köyü 49 Başlık Ahır Projesi 2016 yılı Aralık ayında tamamlanmış olup bu projenin toplam yatırım tutarı 293.457,00 TL ve ödenen hibe tutarı ise 146.728,00 TL’ dir. Yatırıma alınan diğer bir proje olan Borçka İlçesi Avcılar Köyü 48 Başlık Ahır Projesi’ nde ise inşaat yapımı devam etmektedir.”