Hikmet Akçiçek hedef göstermelere cevap verdi

0
1122

Uzun yıllardır Hemşin kültürü üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapan Hikmet Akçiçek, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan karalama kampanyalarına ve hedef göstermelere cevap verdi.

“Nerden baksan ahmakça” başlığıyla yayınladığı yazıda Akçiçek şu ifadelere yer verdi:

“Yine malum çevreler; akıl ve izan yoksunu, paranoyak bir yaklaşımla ifşaatlarda bulunmuşlar. Ben ve kimi arkadaşlarımın ne işbirlikçi ajanlığımız ne de hainliğimiz kalmış. Sosyal medya hesaplarında, küfür, hakaret, tehdit ve hedef göstermeler gırla gidiyor.

Tekrar olacak, affınıza sığınıyorum. İçinden geldiğim Hemşin kültürü ve dili konusunda yapıp ettikleriyle bilinir bir insanım. VOVA, HADİG, GOR bu bapta sanatsal, sosyal, kültürel uğraşlarımdır. Moskova, Sochi ve Erivan’da Hemşin ezgilerini seslendirdiğim konserler verdim. Bazı basın yayın kuruluşlarına beyanat vermişliğim, bazı konferanslarda yer almışlığım vardır. Bu uğraşlarım dolayısıyla farklı çevrelerden kişilerle diyaloglarım oldu. Buna Ermeniler ve ata yurdundan göçmek zorunda kalıp bugün Rusya ve Abhazya’da yaşayan hıristiyan Hemşinliler de dahildir.

  • Hemşin ve Hemşinliler konusuna siyasi yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyor ve yeri geldikçe ifade ediyorum. Benim ve arkadaşlarımın faaliyetleri, TC yasaları çerçevesinde yasal, meşru, kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerdir, siyasal faaliyetler değil. Diyalogumuz olan kişiler de kendi zaviyelerinden Hemşin dili ve kültürü ile ilgili akademisyen ve araştırmacılardır. Bu diyalog ve faaliyetlerimizi kimi uç paranoyalarla süsleyip sanki yasa dışı, haince bir siyasal planın parçalarıymış gibi sunmak, ancak düşünce fukarası, ırkçı beyinlerin harcıdır ve neresinden bakarsanız bakın AHMAKÇADIR. Bu tür hastalıklı yaklaşımlar öncelikle HEMŞİN TOPLUMUNU GERER, ZARAR VERİR. YOKSA AMACINIZ BU MUDUR?
  • Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kişilerin farklı fikir ve duruşlarının olması doğaldır. Ne benim, ne de arkadaşlarımın devletin resmi ideolojisi, kimi ulusalcı görüş ve ırkçı ideolojiler doğrultusunda düşünmek, davranmak ve yazmak gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Hain ve iş birlikçi değil, farklı düşünen insanlarız, hepsi bu.
  • Siyasi ahlakımız ve aile terbiyemiz gereği bizim defterimizde işbirlikçilik yazmaz, boğazımızdan da haram lokma geçmez. Bu malum sefil çevrenin, bize vatan severlik, anti emperyalizm, vatan hainliği dersi vermek haddi ve hakkı değildir.
  • Ülkemizin istihbaratı, emniyeti, savcısı yok mudur? Tıbben de akıl sağlıklarından kuşku duyduğum bu kişilerin gördüğünü devlet göremiyor mu? Hedef göstererek, linç kültüründen medet umarak mı koruyacaksınız Türkiye’nin menfaatlerini?
  • Bütün bunlara rağmen, yürüttüğümüz faaliyetlerde yasa dışı, ülkemizin menfaatlerine aykırı boyut görenler varsa, onları sosyal medya köşelerinde ifrazat kusmayı bırakmaya, HEMŞİN TOPLUMUNU GERMEKTEN VAZ GEÇMEYE ve varsa ellerinde delilleri, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine sunmaya davet ediyorum.”