Hopa’da yerel seçim sonuçlarının kadınlar açısından değerlendirilmesi

0
395

Hasan Azaklı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan  yerel seçim sonuçları kadınlar açısından  ele alınıp, incelenip, değerlendirildiğinde; Hopa’ya bağlı 7 mahalle ve 16 köyün muhtarlıklarının  hepsinin erkekler tarafından oluştuğu, bu seçimde sadece Ortahopa mahallesinde muhtar adayı olan (Hopa’da bu seçimde tek aday olan kadın) bir kadının seçilemediği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca Hopa’nın köy ve mahallelerinde maalesef tek bir kadının muhtar olma durumu ortaya çıkmamıştır. Bu durum yerel yönetimlerde Cumhuriyet tarihi boyunca Hopa’da mahalle ve köylerde muhtarlık temsiliyetinde kadının adının olmadığını ortaya koymaktadır. Belediye Başkanlığı hususunu kadınlar açısından irdeleyecek olursak, Cumhuriyet tarihi boyunca günümüze dek Hopa’da kadının Belediye Başkanı olduğu vaki olmamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca Belediye başkanlığına aday olma hususuna kadınlar açısından bakıldığında sadece 2014 yılında yapılan belediye başkanlığı seçiminde sadece M.H.P’nin adayının kadın olduğu görülmektedir.

Hopa’da 1989 yılından günümüze dek gerek mahalleler bazında gerek köyler bazında nüfus verileri incelendiğinde kadın nüfusu ile erkek nüfusunun  aynı oranda olduğu yani toplam nüfusun yarısının kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Örneğin 1990 yılında Hopa merkez nüfusunun 11507, 1997 yılında 13811, 2000 yılında 15.445, 2008 yılında 17.024, 2014 yılında 18.924, 2017 yılında ise 20940 olduğu nüfus sayımında belirlenmiştir. 2017 yılı nüfus tespitinde Hopa merkezde (belediye sınırları dahilinde) yaşayan 20940 kişiden 10601’nin kadın 10.339’nun erkek olduğu  anlaşılmaktadır.

Aynı şekilde 1989 yılından bu yana yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliklerinde kadınların temsiliyet durumu şu şekilde şekillenmiştir. 1989-1994 döneminde 11 belediye meclis üyesinin hepsinin erkek olduğu görülmektedir. 1994-9999 döneminde 11 belediye meclisi üyesinden 10 tanesi erkek 1 kişi kadındır. 2004-2009 döneminde 11 belediye meclisi üyesinden 10’u erkek, 1’i kadındır. 2009-2014 döneminde 11 meclis üyesinin 11’i de erkek üyeden oluşmaktadır. 2014-2019 döneminde ise 11 belediye meclisi üyesinin 9’u erkek 2’si kadından oluşmuştur.

Yukarıda açıklanan kadın adayların ve temsiliyet durumlarının nüfus verileri ile karşılaştırıldığında toplam nüfusun yarısından fazlasının kadından oluşan Hopa’da Belediye başkanlıları ve muhtarlıklarda tamamen erkek hakimiyetinde bir durumun yaşandığı belediye meclis üyeliklerinde ise 11 üyesi bulunan Hopa’da kadının  temsil oranının 1989 yılından son döneme dek temsil oranının 1989-1994 döneminde %0, 1994-1999 döneminde % 9, 2004-2009 döneminde %9, 2009-2014 döneminde %0, 2014-2019 döneminde %18 kadın temsiliyetinin olduğu anlaşılmaktadır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçim sonuçlarına göre 15 kişiden oluşan Hopa Belediye Meclisine CHP’den 2, AKP’den1 ve İYİ Partiden 1 olmak üzere toplan 4 kadının belediye meclisine girdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç kadınların Belediye Meclisinde temsil oranı  durumu 2019-2024 dönemi için %25 oranı şeklinde şekillenmiştir. Bu durum Cumhuriyet tarihi boyunca Hopa Belediyesi Meclisindeki en yüksek sayısal orana tekabül etmektedir. İlk defa Hopa’da kadınlar Belediye meclisinde  sayısal oranlarını artırmış bulunmaktadırlar. Gerçi bu oran son nüfus sayımında Hopa merkezde (belediye sınırları dahilinde) yaşayan 20940 kişiden 10601’nin kadın 10.339’nun erkek olduğu durumu göz önüne alındığında kadın temsiliyetinin nüfusa oranla eşit olmadığı görülmektedir. Bu durum eski dönemlere kıyaslandığında Belediye meclisinde kadın temsiliyetinin olumlu bir yönde şekillendiği ve arttığı görülmektedir.

Emekli İlköğretim Müfettişi, Eğtimci yazar