İlhan Danışma Evi

0
485
İlhan Danışma Evi
İlhan Danışma Evi

Arhavi İlçesi, Gürgencik Köyü, Aşağı Gürgencik Mevkii’nde bulunan konut bodrum katla beraber iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bina dört cephelidir. Ahşap tek kanatlı kapı ile binaya girilir. Bodrum ve zemin katta olmak üzere iki girişi mevcuttur. Binanın giriş kısmı yıkılarak briket tuğla ile yeniden inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Yöredeki tipik Arhavi evlerinin bir örneğidir. Binanın bodrum katında iki tane oda bulunmaktadır. Zemin ve tavan ahşap, duvarlar taş ve ahşap arası sıvalıdır. Binanın kuzey cephesinde wc olarak kullanılan bir bölüm sonradan eklenmiştir. Binanın cephelerinde ahşap giyotin pencereler yer almaktadır. Yapıda ahşap ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Binanın ön cephesinde yedi tane dikdörtgen formlu pencere kullanılmıştır. Birinci katta ise pencereler daha küçük tutulmuştur. Bodrum ve giriş kat arasında ahşap merdiven yer almaktadır. Yapının üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır ve çatıda kiremit malzeme kullanılmıştır. Süsleme açısından oldukça sade bırakılmıştır. Günümüzde hâlâ konut olarak kullanılmaktadır.