Isınırken Canınızdan Olmayın

0
765

ARTVİN-Makine Mühendisleri Odası (MMO) Artvin İl Temsilciliği Başkanı Şener Kaya, yanlış kullanım, hatalı montaj, ihmal ve bilgisizlik yüzünden her yıl yüzlerce kişinin soba zehirlenmelerine maruz kaldığını bildirdi.

Kaya yaptığı açıklamada, vatandaşların soba zehirlenmelerine maruz kalmaması için Makina Mühendisleri Odası olarak kamuoyunu ve halkı bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını belirtti. Soba yakarken dikkat edilecek hususlar konusunda da bilgi veren Kaya, soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekerek; “Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ve bunların üzerine de kolay yanan çıra konulmalı. Soba aşırı doldurulmamalı, aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve baca çekişi zayıflar. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, konulacak yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmeli. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulmalı. Sobanın söndüğünden emin olunmadan veya odanın sürekli havalandırması sağlanmadan sobalı odada yatılmamalı” dedi. Lodoslu havalarda soba yakılmaması uyarısında bulunan Kaya; “Yakılacaksa da mutlaka gerekli önlemler alınmalı, odaarrow sürekli havalandırılmalıdır. Sobalar düzenli olarak temizlenmeli, ızgara üzerinde ve soba iç duvarına biriken cüruflar maşa ile alınmalıdır. Soba her yakmadan önce külü, kül silkme kolu kullanılarak, kül kutusuna toplanmalı ve dışarı alınmalıdır. Bacalar en az 2 ayda bir temizlenmelidir. Temiz sobada yakıtın daha verimli yanması ve çevreye zarar veren baca gazlarının azalması sağlanır” diye konuştu.

Kaya, sobanın montajında ve kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şöyle anlattı: “Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmalıdır. Soba mutlaka TSE belgeli olmalıdır. Sobanın bağlanacağı bacanın çekişi kontrol edilmeli, yeterli çekişe sahip olmayan bacalar temizlenmeli ve yine de yeterli çekiş sağlanamaz ise soba bağlanmamalıdır. Bina bacası ile yakınındaki yüksek yapı veya ağaç gibi engeller arasındaki mesafe en az 6 metre olmalıdır. Dumanın geri tepmemesi için, bacanın en üst noktası, çatının en üst noktasından bir metre daha yüksek olmalıdır. Sobadan en verimli bir şekilde faydalanmak için soba pencereye (dış duvara) yakın bir yere kurulmalıdır. Sobanın ısı yüzeyinin arttırılması için soba baca çıkışında çoklu baca elemanı kullanılabilir. Bacanın en üst noktasına baca şapkası takılmalıdır. Soba borusu bacaya, baca kesitini daraltmayacak şekilde montaj edilmelidir. Bacalar (zemin dairelerde) muhakkak döşemeden başlanılarak yapılmalı ve alt kısımda temizleme kapağı olmalıdır. Soba sıcaktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.  Soba ile en yakın duvar arasındaki mesafe en az 50 santimetre olmalıdır. Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir. Uzun yatay borular kullanılmamalıdır. Yatay borular en fazla 2 metre olmalı ve en fazla 2 adet dirsek kullanılmalıdır. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.” (Hayati Akbaş)