İskender Paşa Camii

0
681
İskender Paşa Camii
İskender Paşa Camii

İskender Paşa Camisi, belki de Artvin’de yapılan ilk camiidir ve bu nedenle çok önemlidir. Cami 3. Halife Hz. Osman döneminde; VII. yüzyılda Müslüman Araplar tarafından yapılmıştır. Akkoyunlulardan sonra kullanılmaz hale gelen Cami, 1551 yılında Ardanuç Kalesi’ni fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından onarılmıştır. Bu onarımdan sonra cami 1553 yılında ibadete açılmıştır. Çerkez İskender Paşa, caminin sürekliliğini koruyabilmesi için mahallinde yaptırdığı gelir getiren bazı ticari eserleri camiye bağışlamıştır. 18. yüzyılda camiye sürekli yardımda bulunan Hasan Efendi tarafından onarılmıştır. Caminin batısında, Osmanlı zamanında inşa edilen 3 tane türbe bulunmaktadır. Bu türbede gömülü kişilerin Ahıska Çıldır Beylik ailesinden olduğu tahmin edilmektedir.

Camii’nin dışa yansımayan 4 ahşap direk üzerine oturtulmuş kubbesi ise oldukça ilginçtir. Halen Camii olarak işlevini sürdürmektedir.