İskenderpaşa Camii ve Türbeleri

0
1134
İskenderpaşa Camii Ardanuç

İskender Paşa Camisi, belki de Artvin’de yapılan ilk camidir.Bu nedenle çok önemli bir camidir.Cami 3.Halife Hz.Osman döneminde, 7. yüzyılda Müslüman Araplar tarafından yapılmıştır.1551 yılında Ardanuç Kalesi’ni fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından onarılmıştır; çünkü cami Akkoyunlulardan sonra kullanılmaz hale gelmişti.Bu onarımdan sonra cami 1553 yılında ibadete açılmıştır. Çerkez İskender Paşa, caminin sürekliliğini koruyabilmesi için,mahallinde yaptırdığı gelir getiren bazı ticari eserleri camiye bağışlamıştır.18.yüzyılda camiye sürekli yardımda bulunan Hasan Efendi tarafından onarılmıştır. Caminin batısında, Osmanlı zamanında inşa edilen 3 tane türbe bulunmaktadır. Bu türbede gömülü kişilerin Ahıska Çıldır Beylik ailesinden kişilerin olduğu tahmin edilmektedir.

IskenderpasaCamiiArdanuc