Kadastro Müdürlüğü Binası

0
591
kadastro-mudurlugu-binasi-ana
kadastro-mudurlugu-binasi-ana

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl
başlarına tarihlendirmek mümkündür. Çarşı Mahallesi, Kenar Sokak No:1’de bulunan bina, çatı katıyla beraber dört
kattan meydana gelmektedir.

Binaya giriş, sadece birinci kattaki kapıdan sağlanmaktadır. Doğuda bulunan giriş mekânında, cephede
dört pencere açıklığı bulunurken, üst katlarda doğu cephede beşer adet pencere açıklıkları görülmektedir. Üçüncü
katta, doğu cephede bir de balkon yer alır. Yapıda kullanılan pencereler dikdörtgen formludur. İçeride, üst katlara
ulaşım ahşap merdivenler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Çatı katında doğuda ve batıda ikişer tane, dikdörtgen şekilli
küçük pencereler bulunur.
Süsleme açısından oldukça sade bir yapıdır. Yapı tuğla malzeme kullanılarak yapılmıştır. Yer yer ahşap
malzeme de kullanıldığı görülür. Yer döşemeleri ve tavanlar ahşap malzemedendir. Dışarıdan beyaz renkli kireçle
sıvanmıştır.

Günümüze kadar pek çok onarım geçirmiştir. Günümüze gelene kadar pek çok işlev için kullanılan bina bir
ara “Kız Meslek Lisesi” işlevi de görmüştür. Hali hazırda “Kadastro Müdürlüğü” olarak hizmet vermektedir.