Kadınsız Demokrasi Olmaz!

0
107

Artvin Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması’nın yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Komisyon Başkanı Av. Elif Oya Gültekin okuduğu basın açıklamasında “Kadınların siyasi alanda; temsil, katılım ve karar mekanizmalarında eşit olarak yer alamamalarının temel nedeni toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamış olmasıdır” dedi.

Türkiye’de kadınların, bundan 88 yıl önce, 5 Aralık 1934 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde “seçme ve seçilme hakkını” yasal olarak kazandıklarını belirten Gültekin, “Ancak ülkemizde Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasına rağmen bugün kadınların aktif siyaset içinde yeterince temsil edilmediği ve siyasetin cinsiyet eşitsizliğinin en fark edilir alanlarından biri olduğu görülmektedir. Gerek kadın milletvekili sayısı gerekse kadın bakan sayısına baktığımızda; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 580 milletvekilinden 101’nin, 17 bakandan ise sadece 1’inin kadın olduğunu görüyoruz ki bu bize Meclisteki kadın temsil oranının sadece yüzde 17,41’de kaldığı gerçeğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Kadınların yönetsel ve siyasi karar alma sürecine katılmalarının engellenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanmaması, kadın istihdamının arttırılmaması gibi olumsuzlukların, kadının insan haklarının ihlaline yol açarken, bu durumu önleyici politikaların oluşturulmamasının da ihlalin artarak devam etmesine neden olduğuna dikkat çeken Av. Gültekin, ”Kadınların siyasi alanda; temsil, katılım ve karar mekanizmalarında eşit olarak yer alamamalarının temel nedeni toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamış olmasıdır.

Nüfusun yarısına sahip kadınların karar verici konumlarda ve siyasette yeterince temsil edilmemesi, yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığının giderek yerleşik hale gelmesine ve gerçek demokrasinin hayata geçirilememesine yol açmaktadır” dedi.

Artvin Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Elif Oya Gültekin açıklamasını “Kadın-erkek eşitliği, yasal ve Anayasal metinlerde vurgulanmış olmasına rağmen, bu eşitliğin fiili anlamda gerçekleştiği söylenemez. Eğitimde, istihdamda ve siyasi temsilde fiili eşitliği gerçekleştirecek ve fırsat eşitliğini oluşturacak, bireyde ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek kararlı adımların atılması ve kadınların önündeki engellerin ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.

Artvin Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak; karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsilinin sağlanmasına yönelik Anayasa’da, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılarak “seçilme” ve “eşit temsil” hakkımızın fiili anlamda gerçekleştirilmesine yönelik taleplerimizi tekrarlıyor, Hukuk Devrimimizin ve Cumhuriyetimizin Mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla anıyoruz” sözleriyle sonlandırdı.Artvin Barosu Kadin Haklari Komisyonu