Kamilet Vadisi’nden çamur akıyor

0
136

Kamilet vadisinde HES yapımına başlayan MNG Holding çıkan hafriyatı dere yataklarına atıyor. Arhanvi Doğa Koruma Platformu, şirketin ÇED raporunda yer alan hiçbir kurala uymadığını açıkladı.

Arhavi Doğa Koruma platformu Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan ve koruma altına alınması için yıllardır mücadele verilen Kamilet Vadisi’nde MNG Holding tarafından yapılmak istenen Orta HES projesinde çıkan hafriyatın dere yataklarına döküldüğünü duyurdu. Platform yöne halkının yıllardır hidroelektrik santral (HES) yapılmaması için mücadele ettiği vadide şirketin sözleşmede ve ÇED raporunda yer alan kurallara uymadığını söyledi.

Arhavi ilçesinin güneyinde, 3300 metrelik Güldağı doruklarında kaynakları yer alan, ilçe merkezine 15 km uzaklığındaki Kamilet Vadisi’nin doğusunda, Fındıklı Abu-Çağlayan havzası, batısında Murgul Havzası ve güneyinde Yusufeli Bıçakçılar havzası bulunuyor.kamek1

İPTALLERE RAĞMEN HES’E DEVAM

Orta HES projesi için 2010 yılından başlayan sürecin sonucunda, proje ile ilgili imar planlarının ve verilen orman izinlerinin iptal edilmesi gibi hukuki kazanımlara rağmen yargı yolu tıkandı ve inşaata şirketin yeniden başvurularının kabul edilmesi sonucunda 2015 yılında tekrar başlandı.

SİT ALANI İLAN EDECEK KURUMLAR DEĞİŞTİ

Artvin Çoruh ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı raporlarla birlikte yöre halkı, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri tarafından Kamilet Vadisi’nin SİT Alanı ilan edilmesi istendi. Bölgenin SİT alanı ilan edilmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koruma Kurulu’na 2011 yılının ağustos ayında başvuruldu.
Başvurudan kısa bir süre sonra doğal SİT alanı ilan etme yetkisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’ndan alındı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Tabiat Komisyonları’na verildi.

HES YAPILACAK MİLLİ PARK OLAMAZ

Kamilet Vadisi’nin SİT alanı ilan edilmesi için yapılan başvurular dışında 2012 yılında alanın Milli Park ilan edilmesi için Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne de başvuruldu.kamek2

Konu ile ilgili olarak bakanlık tarafından bazı alan ziyaretleri yapıldı ve bu ziyaretlerde olumlu raporlar verilmiş olmasına karşılık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, alanda HES planlanması nedeniyle verdiği olumsuz görüş nedeni ile vadi milli park ilan edilemedi.

‘ÇED SÜREÇLERİ GÖSTERMELİK’

Arhavi Doğa Koruma Platformu, proje ile ilgili hazırlanan ÇED raporunda yol yapımı esnasında ortaya çıkan hafriyatın önceden belirlenen depolama alanlarında depolanacağı taahhüdü verilmesine ve bu taahüt projenin bir şartı haline gelmesine karşın, uygulamada hafriyatların vadi yamaçlarından aşağı döküldüğünü belirti. Plaftorm yaptığı açıklamada, “Bu proje ülkemizde ÇED sürecinin tamamen göstermelik bir şekilde uygulandığı ve fiilen uygulamada projelerin çevre ile uyumlu inşaatı konusunda tamamen işlevsiz olduğu bir kere daha görülmüştür. ÇED raporundaki projeler ile uygulanan projeler aynı değildir. Projede çok kapsamlı değişiklikler yapılmış, tünel inşaatı yerine su kanal ile yükleme havuzuna taşınmıştır” dedi.

‘DERELER ÇAMUR AKIYOR, TESİS KAPATILMALI’

Kamilet Vadisi’nin sürekli çamur aktığını ve tesisin kapatılması için başvuruda bulunduklarını açıklayan platform şunları kaydetti: “MNG firması ve ilgili kamu otoriteleri HES yapılmaması gereken bir vadide HES yapılmasına neden olma ve inşaat esnasında ÇED raporunda belirlenen kurallara inşaat esnasında uyulmaması gibi olumsuzluklara ek olarak, işletmede de uyulması gereken kurallara da uyulmamakta ve Kamilet Vadisi sürekli çamur akmaktadır. Konu hakkında Artvin DSİ Bölge Müdürlüğüne, Artvin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılmış olup, ÇED Raporunda belirlenen kurallara aykırı olarak yapılan imalatlar için gerekli yaptırımların uygulanması, tesisin işletmeye kapatılması talep edilmiştir.”