Kaydı Aslantürk Evi

0
495

Kitabesi bulunmamakla beraber, muhtemelen 19. yüzyıl sonunda inşa edilmiştir. Çarşı mahallesi, Hastane Caddesi No:27’de bulunmaktadır. Zemin katı ve çatı katıyla beraber dört kattan meydana gelmektedir.
Zemin katın girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Diğer katların girişleri güney cephedendir. Kat geçişleri, silmeler vasıtasıyla vurgulanmıştır.

Yapı, günümüze kadar pek çok onarım geçirmiştir. Sonraki yıllarda, yanına bir ek bina yapılmıştır. Birinci katın giriş kapısı ve ikinci kattaki balkonun orijinalliği korunmuştur. Plan bakımından birinci ve ikinci katlar birbirinin aynıdır. Ortada bir hol bölümü bulunmaktadır. Odalar bu holün etrafında şekillenmiştir. Birinci ve ikinci katlarda dikdörtgen formlu pencereler açılmıştır. Çatı katında ise doğuda ve batıda yuvarlak kemerli, ikişer pencere açıklığı vardır. Bu pencerelerin yanlarındaki ve ortasındaki havalandırma delikleri, geometrik şebekelidir.
Tuğla malzemeyle inşa edilen yapıda ahşap da kullanılmıştır. Dıştan çift yönlü, eğimli çatıyla kapatılmıştır. Ayrıca içerden ve dışarıdan beyaz renkte sıvanmıştır.

Günümüzde konut olarak işlev görmektedir.