Kenan Erol Evi Ve Serenderi

0
1331
kenan-erol-evi
kenan-erol-evi

Yapı, Arhavi İlçesi, Şenköy Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunmaktadır. konut eğimli bir arazi üzerinde iki katlı olarak yapılmıştır. Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Yöredeki tipik Arhavi evlerinin bir örneğidir. Bu evlerin en büyük özelliği dolgu duvar tekniğiyle yapılmış olmasıdır. Ahşap ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Binanın birinci katı düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Bu birinci kat bodrum olarak kullanılmaktadır. Bu katın ön cephelerine bakan duvarlarında küçük aydınlatma pencereleri
kullanılmıştır. Binanın ikinci katı dolgu duvar (çakatura) tekniğiyle yapılmıştır ve pencereler dikdörtgen formludur. Yapının üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır. Evin hemen yanında binayla beraber koruma altına alınan bir serender yer almaktadır. Serender Doğu Karadeniz Bölgesinde görülen tipik serender örneklerindendir.

Süsleme açısından oldukça sade bırakılmıştır. Günümüzde hâlâ konut olarak kullanılmaktadır.