Köprügören Köyü I. Kale

0
719
koprugoren-birinci-kale
koprugoren-birinci-kale

Yusufeli-İspir karayolu üzerinde Köprügören Köyü önünde Barhal Deresi kenarında yer almaktadır. Kare bir plan arz eden kale, kırma ve moloz taşlarla horosan harcı kullanılarak sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Güney duvarları ayakta kalan, diğer cephe duvarları zamanla yıkılarak moloz yığını haline dönüşen kale, savunmaya yönelik kale olmaktan ziyade haberleşmeye uygun olarak yapılmış, karakol mahiyetinde gözetleme kulesi
niteliğindedir.

Tabiat şartları ve insan eliyle tahribatı her geçen gün hızlı bir şekilde artan bu gözetleme kulesinin diğer kalelere benzerliğinden dolayı X.- XI. yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür.