Köprügören Köyü Iı. Kale

0
568
koprugoren-ikinci-kale
koprugoren-ikinci-kale

Yusufeli-İspir karayolu üzerinde Köprügören Köyü önünde, Barhal Deresi kenarında yer almaktadır. Kare bir plan arz eden kale; kırma ve moloz taşlarla horosan harcı kullanılarak sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir.

Tabiat şartları ve insan eliyle tahribatı her geçen gün hızlı bir şekilde artan bu gözetleme kulesini, diğer kalelere benzerliğinden dolayı X.- XI. yüzyıllara tarihlendirmek mümkündür.