Köprülü Köyü Türbe Kalıntısı Ve Haziresi

0
857
koprulu-koyu-turbe-kalintisi
koprulu-koyu-turbe-kalintisi

Türbe kitabesi bulunmamasına rağmen yörede kabul edilen ve literatüre de geçen bilgilere göre Yavuz Sultan Selim zamanında İslamiyeti kendi isteğiyle kabul eden Hıristiyan Atabeklerden Mustafa Bey’e (Zoro Ağa) ait olup muhtemelen XVI. yy’ın sonlarında yaptırılmıştır. Yapı beden duvarları hariç tahrip olmuştur.

Aynı şahıs tarafından yaptırıldığı söylenen caminin hemen kuzeydoğusuna kalan hazirenin içinde bulunan yapı dıştan 4.40×4.30 m ölçülerinde kare planlı ve baldaken türünde inşa edilmiştir. Yapının cepheleri kısmen tahrip olmasına rağmen beden seviyesinde doğu cephenin yüzeyi sağlamdır. Yüzey 2.00 m enindeki yuvarlak kemerle dışa açılmıştır. Bu düzenleme diğer üç cephenin yüzeyinde de aynen tekrarlanmıştır. Kuzey cephesinin
kemeri yıkılmıştır. Güney ve batı yönündeki kemerler korunmasına rağmen yüzey kaplamalarında yer yer bozulma olmuştur. Yapı muhtemelen tuğlayla oluşturulan ve tromplarla geçilen kubbe örtüye sahiptir. Ancak günümüze ulaşmamıştır. Üst örtüsü yıkılan türbenin iç mekanı ister istemez olumsuz yönde etkilenmiştir. Türbenin herhangi bir süslemesi bulunmamaktadır.

Genel kurgusu bozulmayan türbe, haziresiyle birlikte restore edilecek durumdadır.