Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi Yapılacak

0
633

ARTVİN – Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2016 yılı bitkisel üretime destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’ de yayımlandı. Konuya ilişkin Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Buna göre, çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. ÇKS’de kayıtlı çiftçiler, 2016 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30 Aralık’a kadar yazılı bildirecek.

ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteklemesi ödemesi de organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde (OTBİS) ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı, bu yıl hasadını gerçekleştirmiş ve belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak.

Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere destekleme ödemesi ise yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak gerçekleştirilecek.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteklerinden de belirlenen havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda yararlanacak.

Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri ve sözleşmelerini 2 Eylül 2016 tarihine kadar kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda ilave sözleşmeli üretim desteğinden faydalanacak.

Örtü altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yem Bitkileri ve Sertifikalı Tohum Desteklemeleri

Çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga, yapay çayır mera, tek yıllık yem bitkilerinden, fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, İskenderiye üçgülü, İtalyan çimi ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteklerinde ise desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamayacak. Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen, belirlenen türlerin tohumları için kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılacak. Tebliğde yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteğinin de esasları belirlendi.

Bu arada, geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az beşte birinde gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15 Ekim 2016 – 31 Mart 2017 tarihlerinde gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Söz konusu tebliğ, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi hükümleri için 16 Aralık 2015, diğer hükümler için de 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından bu yıl ÇKS’ye dahil çiftçilere yapılacak mazot ve gübre destekleme ödemesi dekar başına 11 lira belirlenmişti. 2016 yılına dönük organik tarım desteklemeleri de ürün kategorisine göre dekar başına 10-100 lira arasında değişirken, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği de dekar başına 100 lira olarak hesaplanıyor.