Mehmet Şentürk Evi

0
538
mehmet-senturk-evi
mehmet-senturk-evi

Kare planlı, üç kattan meydana gelen kâgir taşınmaz, eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Konutun doğusunda bahçe yer almaktadır. Artvin yöresi konut mimarisinin özelliklerini yansıtan yapı oldukça bakımsız durumdadır. Eğimli bir arazi üzerine konumlandırılan konutun doğu cephesi vadiye bakmaktadır. Bu cephede birinci bodrum katının beden duvarları moloz taş malzeme ile yapılmış ve orta eksende bir adet kapı açıklığı ile
kapının sağında ve solunda birer adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Aynı cephenin ikinci bodrum, zemin ve birinci katlarının beden duvarları kâgir olup üzeri sıvanmıştır. Taşınmazda bu cephede bulunan ikinci bodrum katta dört, zemin katta altı adet pencere ½ oranında, ahşap kasalı, söveli ve giyotin tarzdadır. Birinci katta bulunan ½ oranlı pencereler kapatılmış yerlerine büyük boyutlu kare formlu yeni pencereler açılmıştır. Cephenin kat araları ve köşelerine yerleştirilen ahşap kirişler cepheye hareket kazandırmıştır. Güney cepheye zemin kat hizasına kadar sonradan eklenen beton müştemilat kısmı orijinal cepheyi kapatmıştır. Bodrum kat moloz taş duvarları izlenebilen cephenin zemin katında müştemilat kenarında tek bir pencere açıklığı kalmıştır. Aynı cephenin birinci katında
bulunan pencerelerin orijinalliğini koruduğu görülmektedir. Kat aralarına ve köşelere yerleştirilen ahşap kirişler müştemilat eklenmeyen yerlerde izlenebilmektedir. Konuta giriş kuzey cephesinin zemin katındaki kapı açıklığından sağlanmaktadır. Cephede zemin kat beden duvarlarındaki sıvalar yer yer dökülmüştür. Zemin kat ve birinci katta bulunan pencerelerin bir kısmı değiştirilmiş olup yerlerine büyük boyutlu dörtgen tarzlı yeni
pencereler açılmıştır. Yedimart sokağına bakan batı cephede kat farkından dolayı sadece birinci kat duvarları görülebilmektedir. Tamamen moloz taş malzemeyle inşa edilen beden duvarlarında derz dolgular görülebilmektedir. Üzeri kırma çatıyla kapatılan konutta alaturka kiremit kullanılmıştır.