Mevlüt Kurşun Evi

0
523
mevlut-kursun-evi
mevlut-kursun-evi

Kısmen düzgün bir alanda konumlanan yapı, dörtgen planlı olup bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Bağdadi tarzda yapılan konutun batısında Ali Rıza Paşa Caddesi bulunmakta olup diğer cephelerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Taşınmazın kuzey cephesinin zemin katında niteliksiz ahşap giriş kapısı ile iç mekâna giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısının solunda yer alan kare formlu pencere açıklığı bu katta
bulunan tek pencere açıklığıdır. Aynı cephede birinci katta bulunan iki adet dörtgen formlu pencere, ahşap kasalı ve ahşap sövelidir. Bu cephenin doğu kenarı zemin kotundan çatı kotuna kadar yaklaşık bir metre genişliğinde, ince ahşap çıtaların arasına doldurulan küçük taşlardan oluşturulan duvar yer almaktadır. Taşınmazın vadiye bakan doğu cephesinin bodrum katında orta eksende giriş kapısı, her iki yanında birer adet pencere açıklığı
bulunmaktadır. Cephenin zemin ve birinci katında ahşap balkon çıkmaları bulunan taşınmazın balkon korkulukları da ahşaptandır. Üçgen şeklindeki alınlığın iki yanında dörtgen formlu pencere yer almaktadır. Taşınmazın güney cephesinde bodrum kat moloz taş diğer iki kat tuğla ile yapılmış olup tuğla aralarında yer yer yatay ve dikey olarak
yerleştirilmiş ahşap hatıllar bulunmaktadır. Yapının batı cephesi kot farkından bodrum ve zemin katı ana zemine gömülü durumdadır. Birinci katın orta ekseninde bir adet kapı açıklığı ve çatı alınlığındaki iki adet dörtgen formlu pencere dışında sağır olan cephenin beden duvarları düzgün kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Beşik çatılı yapının çatısının üzeri saçla kaplıdır. Artvin yöresi konutlarının karakteristik özelliklerini yansıtan taşınmazın özellikle
balkon çıkmaları kenarlarında yer alan ince ahşap çıtaların birbiri üzerine yığılması ve aralarına küçük taş malzeme doldurulmasıyla oluşturulan duvar yapısı özgün özellikler yansıtmaktadır.