Muhammet Aksakal Evi

0
531
muhammed-aksal-evi
muhammed-aksal-evi

Düz bir arazide konumlanan taşınmaz, dörtgen planlı olup bodrum ve zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Tuğla malzemeyle yapılan ve üzeri sıvanmayan taşınmazın güney cephesinde sonradan briket malzeme ile müştemilat eklenmiştir. Cephenin zemin katı moloz taş malzeme, birinci katı ise tuğla malzeme ile yapılmıştır. Birinci katta beş, zemin katta ise iki adet pencere ahşap kasalı ve ½ oranlı ve giyotin tarzdadır. Çatıya geçişte üç kademeli tuğla silme kullanılmıştır. Taşınmazın batı cephesi sağırdır. Zemin kat taş ve tuğla malzeme ile birinci kat sadece tuğla malzemeyle inşa edilmiştir. Yapının orijinalinde birinci katta dört adet pencere ile bir adet kapı açıklığı varken sonradan bunlar moloz taş malzemeyle kapatılmıştır. Yine bu cephede de çatıya geçişte üç sıra tuğla silme kullanılmıştır. Yapının kuzey cephesinin bodrum katı moloz taş, zemin ve birinci katları ise tuğladan inşa
edilmiştir. Zemin katın orta ekseninde yapıya girişi sağlayan ahşap tek kanatlı kapı açıklığı bulunmaktadır. Kapı açıklığının sağında ve solunda ahşap kasalı, ½ oranlı ve giyotin tarzda pencereler iç mekânın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Zemin ve birinci kat arasını kesen dendan görünümlü tuğla silme, orta eksende giriş kapısının iki yanında zeminden çatıya kadar uzanan tuğla plasterler ve köşelerdeki tuğla plasterler cepheyi oldukça hareketlendirmiştir. Yine bu cephenin birinci katındaki ½ oranlı ahşap kasalı ve tuğla söveli dört adet pencerenin üzerindeki tuğla kabartmalı alınlıklar kaliteli işçiliklerden örnekler arz etmektedir. Zemin ve birinci pencere altlarından geçen ve pencere boyunca uzanan tuğla silmeler ve çatıya geçişte kullanılan silmeler yine cepheyi hareketli gösteren unsurlardır. Konutun vadiye bakan doğu cephesinde yöresel Artvin konutlarında sıkça rastlanılan balkon olgusunu görmek mümkündür. Muhtemelen ahır olarak kullanılan bodrum katının beden
duvarları moloz taş ve tuğla malzemeyle yapılmakla beraber orta eksende giriş kapısı kenarlarda ise mazgal şekilli üç adet küçük pencere bulunmaktadır. Yapının zemin katında dışa taşıntı yapan ahşap balkonu ve balkona açılan bir adet ahşap kapı açıklığı, kapı açıklığının sağında ve solunda ½ oranlı ve giyotin tarzda ikişer adet pencere mevcuttur. Yine bu cephenin birinci katında cephe boyunca uzanan ahşap balkon yer almakta olup zemin katla aynı sayıda pencere ve kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının çatı alınlığı üçgen şeklinde olup, kemer kısımları tuğla diğer bölümleri ise moloz taştır.