Mustafa Karslıoğlu Evi

0
517
mustafa-karslioglu-evi-ana
mustafa-karslioglu-evi-ana

Zemin kattaki odalardan birinde yer alan kitabeye göre yapının, Hicri 1278, Miladi 1861 tarihinde inşa
edildiği anlaşılmaktadır. Bu ev, 1950’li yıllarda geçirdiği restorasyonda bazı bölümler eklenmiştir. Günümüzde
sağlam durumdadır ve konut olarak kullanılmaktadır. Şehir merkezinde bulunan yapı, Dik Sokak, No: 2a-2b
numarada, meyilli bir arsa üzerinde, bahçe içerisindedir. Ev, bodrum katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Yapı,
dıştan 9.85×9.10 m boyutlarında, yaklaşık kare planlı bir tabana sahiptir. Yapının orijinalinde, iki tane kapı
bulunmakta iken 1950 yıllarındaki tadilatta bir kapı daha açılmıştır. Evin arazi koşullarından dolayı, batı ve güney
cephelerinin bir kısmı, kuzey cephesinin ise tamamının toprak altında olduğundan, bu bölümler dışarıya kapalı
tutulmuştur.

Cephe düzenlemesi bütün katlarda hemen hemen aynıdır. Doğu cephede, yedi tane pencere
görülürken, güney cephesinde, orta bölümde balkon, bunun her iki yanında ikişer pencere açıklığı görülmektedir.
Batı köşesinde sonraki yıllarda eklemelerden kalma bir bölüm vardır. Burası mutfak olarak kullanılmaktadır.
Süsleme açısından, oldukça sadedir. Fakat, ocak bölümünde bulunan süslemelerden, yapıdaki süslemelerin
zamanla kaybolmuş olabileceği ihtimali vardır. Ocağın çevresindeki örgülü geçme motifler, Barok etkili
süslemeler ve hayat ağacı motifi günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir. Bu süslemeler, günümüzde sarı ve
yeşil renklere boyanmıştır. Yapı günümüzde dışarıdan beyaz renkli kireçle sıvanmıştır.

Günümüze kadar pek çok değişikliğe uğramışsa da bölgenin mimari tarzını yansıtması bakımından,
önemlidir. Günümüze kadar sağlam gelebilmiş şanslı yapılardandır.