Okumuşlar Köyü Kalesi

0
824
okumuslar-koyu-kalesi-ana
okumuslar-koyu-kalesi-ana

Kitabesi bulunmayan ve herhangi bir kaynakta adı geçmeyen yapı, muhtemelen, Ortaçağ’da Bagratlılarca inşa
edilmiştir. Kale, Okumuşlar Köyü’nün alt kısmında, iki derin vadi arasında kalan kaya silsilesinin zirvesinde
kurulmuştur.

Sur duvarlarının ekseriyeti günümüze sağlam olarak ulaşan yapının, kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinden iki
kapısı bulunmaktadır. Güneybatı yönünde, dikdörtgen planlı ve iki katlı yüksekçe kulesi yer almaktadır. İçte küçük
bir şapeli ve sarnıcının yanı sıra surlar üzerinde mazgal pencerelere ve ocağa rastlanmaktadır. Tüm yapı, moloz taşla
inşa edilmiştir.

Herhangi bir amaçla kullanılmayan yapı, hemen yakınındaki “Şarbet Örenyeri” ile irtibatlıdır.