Okumuşlar Köyü Sit Alanı

0
574
okumuslar-koyu-sit-alani
okumuslar-koyu-sit-alani

Eski adı Boselt olan Okumuşlar Köyü Artvin merkezine bağlı bir köydür. Köyde bir adet kale ve bir adet kilise
bulunmaktadır. Şarbiyet şehri denen eski bir şehir kalıntısı vardır. Burası Artvin Merkezde Ağıllar ve Okumuşlar köyü
arasında bir mezrada yine yöre halkının bulduğumuz manastır topluluğudur. Manastırda; yemekhane, bir kilise
kalıntısı, iki şapel ve daha kazı yapılmadıkça ortaya çıkarılamayacak çok sayıda yapı kalıntıları vardır. Yakınında
Boselt ve Ustemel adı verilen biri kale, diğeri gözetleme kulesi bulunmaktadır.

Sit alanına 1996 yılında tescil işlemi yapılmıştır. 1999 yılına kadar bu bölgede ve yakınındaki Şakurada tekrar
araştırma çalışmaları yapılmıştır. Sonuçta yapı dönemi 3. dönem olarak saptanabilmiştir. En erken yapı dönemi de 9.
yy’ın ortaları ya da ikinci yarısı denebilir. Böylece 1951 tarihli Grigolhauslao’ın el yazmasında adı geçen manastırın
dönemine uymaktadır. Ayrıca konumu, plan tipi, yapım özellikleri, duvar tekniği dâhil bütün bu mimari verilerde
bize o dönemi vermektedir. Bu nedenle bu yapıyı; o dönemin ismine bakarak, Şarbet, Şarbiyet şehrini de düşünerek
buranın yüzyılı aşkın bir süredir aranan Şatberdi Manastırı olabileceği düşünülmektedir.