Ömer Özgün Evi

0
586
omer-ozgun-evi
omer-ozgun-evi

Kısmen eğimli bir alanda konumlanmış kare planlı yapı, zemin ve bodrum katla beraber üç kattan meydana gelmektedir. Taşınmazın batısında yol, kuzeyinde sokak, doğusunda ve güneyinde ise bahçe bulunmaktadır. Konutun vadiye bakan doğu cephesine bodrum katına giriş orta eksende yer alan yuvarlak kemerli kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Muhtemelen depo veya ahır olarak kullanılan bodrum katının beden duvarları moloz taş malzemeyle yapılmış ve sıvanmıştır. Ayrıca bodrum katın aydınlatılması için giriş kapısının sağında ve
solunla ikişer adet mazgal pencere açıklığına yer verilmiştir. Yine bu cephenin zemin ve birinci katlarının beden duvarları sıvalıdır. Zemin katta dörtgen formlu, ahşap kasalı, büyük boy üç adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Bu katın orta eksenine gelecek şekilde yapılmış ahşap balkon; sade ve ahşap korkuluklara sahiptir. Birinci kattaki balkon, zemin katın aksine cephe boyunca uzanmaktadır. Ahşap balkonun korkuluğunda ahşap üzerine kabartma şeklinde yapılmış baklava dilimli süslemeler mevcuttur. Bu katta balkona açılan kapı ile zemin kattaki pencerelerle aynı ölçüde iki adet pencere açıklığı mevcuttur. Bu cephede kat aralarına ve köşelere yerleştirilen ahşap kirişler cepheyi hareketlendirmiştir. Konutun geniş bir bahçeye bakan güney cephesinin zemin katında bulunan ahşap kapı ile iç mekâna giriş sağlanır. Bodrum kat kotundan zemin kattaki kapı önüne kadar çıkan 11 basamaklı taş merdiven ve düzlük girişi kolaylaştıran etmenlerdir. Kot farkından bodrum ve zemin katı görülemeyen batı katının beden duvarlarını oluşturan ise moloz taş malzemedir. Kırma çatıya sahip konutun çatısı yakın bir zamanda onarılmış ve Marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır. Çatısının üzerinde Artvin konutlarında rastladığımız çokgen formlu tuğla malzemeden yapılmış iki adet bacası dikkat çekmektedir.