Ömer Özgün Evi

0
660
omer-ozgun-evi-ana
omer-ozgun-evi-ana

Kitabesi bulunmamakla beraber, muhtemelen XIX. yy’ın sonunda inşa edilmiştir.

Dere Mahallesi, Halit Paşa Caddesi No:27’de bulunan yapı, bodrum ve zemin katla beraber dört kattan oluşmaktadır. Bodrum olarak kullanılan zemin katına önden, birinci ve ikinci katlarına da yandan girilmektedir.

Birinci kata ait kapı kanatları kademeli ikili silmelerle belirtilmiştir. Ön yüzünde birinci ve ikinci katların balkonu olup, bu yöndeki her iki katın penceresi simetrik olarak yerleştirilmiştir. Çatı katının her iki yönden yuvarlak kemerli ikiz pencereleri bulunmaktadır. Buranın her iki yanında yuvarlak formlu havalandırma delikleri yer almaktadır. Bu pencerelerin üzerinde alçıdan kabartma motifler görülmektedir. Semerdam çatıda alaturka kiremit kullanılmıştır. Yapı içten ve dıştan sıvanarak badanalanmıştır.

Yapı günümüzde konut olarak kullanılmaktadır.