Orta Mahalle Camii Çeşmesi

0
668
orta-mahalle-cami-cesmesi-2
orta-mahalle-cami-cesmesi-2

Yapı kitabesine göre Hicri:1197, Miladi:1783 tarihinde Âsma Sultan’ın kahyası Çelebi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Günümüze işlevini yitirmiş harabe bir şekilde ulaşmıştır.

Çeşmenin günümüzde yerinden alınarak kaybolan; Celi Talik yazı çeşidiyle kabartma tekniğinde yazılmış ve beyitler şeklinde düzenlenmiş, altı sıradan oluşan Osmanlıca bir kitabesi bulunmaktadır.

Çeşme, Orta Mahalle Camii’nin güneybatı yönünde, yaklaşık 30.00 m uzunluğundadır. Hemen yanında eskiden beri kullanılan patika bir yol geçmektedir. Çeşme, oldukça meyilli bir bahçenin altına, arka kısmı toprağa dayandırılmış olarak inşa edilmiş olup dıştan 3.27 X 2.50 m ölçülerine sahiptir. Önünde samanlık ve üst yanındaki konutla çevrelenen çeşme, meskun mahalde bulunmaktadır. Kemerinin kilit taşı yanından yükselen incir ağacı, tüm
yüzeyine hâkim olmuştur. Dikdörtgen çerçeveden oluşan ön yüzü 2.30 m eninde ve 0.52 m derinliğinde sivri kemerle vurgulanmıştır. Kemerin alt tabanında 0.42 m eninde ve 0.70 m yüksekliğinde yalağı bulunmaktadır. Herhangi bir süsleme bulunmayan çeşme, moloz yığma duvar üzerine düzgün kesme taş kaplama ile inşa edilmiştir. Alt seviyedeki kaplama taşları, üste göre daha büyük ebatlıdır ve iyi bir işçilik göstermektedir. Orijinalde kemerin kuşattığı ön yüzeyinde bulunan kitabe taşıyla birlikte bunun etrafındaki bir kısım kaplamalar yerlerinden sökülmüştür. Ayrıca kemerin her iki yanındaki yüzeyin bir bölümü ile üst kısmının tüm taş kaplamaları yerlerinden alınmıştır. Suyun akıtıldığı musluk bozulmuştur. Tipik bir Osmanlı çeşmesidir.