Ortaköy Kilise Camii

0
751
ortakoy-kilise-camii
ortakoy-kilise-camii

Yapı, Ortaçağ dönemine ait bir kilise olup, muhtemelen XVII. yy’da camiye çevrilmiştir. Daha sonra, batı
cephesini teşkil eden ikinci bölümün üst katına ahşaptan iki odadan oluşan medrese eklenmiştir. Günümüzde cami,
sadece Cuma namazının kılınmasına yönelik ibadete açıktır.

Günümüze ulaşan veya kayıtlara geçen herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Meskun mahalden uzak,
yüksekçe bir tepe üzerine kurulan yapı, iki bölümden meydana gelmektedir. Asıl yapıyı teşkil eden bölüm sonradan
camiye çevrilen yerdir. 13.10×10.40 m ölçülerindedir ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahiptir.
Yapının batı cephesine eklenen altı bodrum, üstü geçmişte medrese olarak kullanılan mekân 6.80 m uzunlukta olup
kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir.