Oruçlu Köyü Camii

0
576
oruclu-koyu-cami
oruclu-koyu-cami

Artvin’in merkezine bağlı Oruçlu Köyü’nün camisi 1909 yılında yapılmış olup, tarihi nitelik taşımaktadır.
Kuzeyden güneye doğru alçalan oldukça meyilli bir alan üzerine kurulmuş olan yapı, kuzeydoğu köşesinde daha
sonra yapılan şadırvanı, altında bodrumu ile birlikte iki kattan oluşmaktadır. Dıştan 13.50×12.25 m ölçülerinde
kareye yakın planlı olan caminin son cemaat yeri bulunmadığı gibi, kuzeybatı köşesinde orijinalde bulunan ahşap
minaresi rüzgârla yıkılarak yenisi de inşa edilmediğinden minaresi yoktur. Cami dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. İç
mekânda herhangi bir destek birimi kullanılmadan tavan döşemesinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ahşap tavanın
ortasında kubbe yer alırken, diğer yerler düz tutulmuştur. Tüm tavan kafes sistemiyle gerçekleştirilen çatıya monte
edilmiştir.

Süsleme açısından caminin cepheleri oldukça sadedir. İç mekânda ise ahşap elemanlarda ve özellikle kubbede
çeşitli süsleme motiflerine rastlanmaktadır. Mekânın beden duvarları sıvanarak kapatıldığı için kullanılan malzeme
anlaşılmamaktadır. Mihrabı taş, geri kalan tüm elemanları ise ahşaptır. Çatıda alaturka kiremit kullanılmıştır.
XX. yy’ın başında inşa edilen yapı, köylülerce yapılan kısmi onarımlar dışında orijinalliğini muhafaza ederek,
minaresi hariç günümüze sağlam olarak ulaşmayı başarmıştır.