Papatyalar Sınıfı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Ziyaretinde

0
837

ARTVİN-Artvin Vakıfbank Anaokulu Papatyalar sınıfı öğrencileri Merkez İlçe Müdürü Feramuz Çelik’i ziyaret ederek nüfus müdürlüğü hakkında çeşitli bilgiler aldılar.

Vakıfbank Anaokulu Papatyalar sınıfı öğrencileri ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Feramuz Çelik arasında karşılıklı olarak soru ve cevaplardan oluşan sohbet gerçekleşti. Papatyalar sınıfı öğrencileri Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’ndeki birimleri yakında tanıyarak Merkez İlçe Nüfus Müdürü’ne sorular yönelterek çeşitli bilgiler aldılar.

Papatyalar sınıfı öğrencilerinin sorusu üzerine Nüfus Müdürü Feramuz Çelik, minik öğrencilere Merkez İlçe Nüfus Müdürü’nün görevlerinin neler olduğunu anlattı.

Feramuz Çelik, papatyalar sınıfı öğrencilerine nüfus müdürünün görevleri hakkında; “Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapma, aile kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak, hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, nüfus müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek, resmi kurullara katılmak. Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memur görevlendirmek. Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek. Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak. Kendisine bağlı personelin atanma ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak. Yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak, verilen diğer görevleri yapmak” ifadelerine yer verdi.

PapatyalarSinifi2Sohbetin devamında Çelik öğrencilere Nüfus Müdürlüğü’nden de bilgiler vererek şu ifadelere yer verdi: “Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek. Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak. Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek. Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek. Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek. Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak. Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak. Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek. Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.”

Vakıfbank Anaokulu papatyalar sınıfı öğrencileri ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekinerek ziyaretlerini sonlandırdılar.