Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu

0
134

Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Valiliği ve DSİ 26. Bölge Müdürlüğü birlikteliğinde AÇÜ’de düzenlenen “Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu 23 Aralık 2022 Cuma günü başladı.

Rektör Prof. Dr. Bilgin: “Hayatın Kaynağı Olan Suyun Verimli Kullanımı Önemlidir”

Programın açılış konuşmasında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olarak suyun yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynak olduğunu söyledi. “Su, hayatın kaynağıdır.” diyen Rektör Prof. Dr. Bilgin, dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Kentlerde gerçekleşen nüfus artışına, çarpık kentleşmeye, küresel ısınmaya, sanayileşmeye ve tarımsal kullanıma bağlı olarak su talebinin artmakta olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bilgin, programda özetle şu ifadelere yer verdi: “Bu durum temiz içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu riski azaltmanın yolu mevcut kaynakların verimli kullanılmasından ve suyun yönetilmesinden geçmektedir. Bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları da yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması açısından önemlidir. Yapılan faaliyet ve projelerle yenilenebilir enerji konusunda halk daha çok bilinçlendirilmeli, medyada, üniversitelerde ve topluma yönelik düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde enerji kaynaklarının çevresel, mali ve politik getirileri uzmanlar tarafından detaylıca anlatılmalıdır. Su kaynaklarının yönetimi konusunda ise gerek karar verme gerekse araştırma amaçlı görevler üstlenen kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin bir araya gelmesiyle çalışmaların bir standart dâhilinde düzenlenmesi, bütüncül bir su yönetim politikası oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde koordinasyonunu sağlamak, yüzey ve yeraltı sularının kalite ve miktarını belirli zaman aralıklarıyla kontrol etmek ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ehemmiyet taşımaktadır. Bu bağlamda düzenlediğimiz bu sempozyum mezkur amaç ve hedeflere katkı sağlayacaktır. Nitekim Artvin şehrimiz; zengin su kaynakları yanında nehirlerin yoğun ve yükseltinin fazla olduğu, derin ve uzun vadiler ve bol yağışı ile hem su yönetimi hem de hidro-enerji bakımından kayda değer potansiyeli olan bir coğrafyadadır. Bu potansiyeli ile barajlar ve su şehri olan Artvin’in üniversitesi olarak bu sempozyum ve konunun değerli uzmanları bizi onurlandıracaktır.”

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça: “Suyun Toplumla Buluşturulması ve Su Yönetimi”

Sempozyumun davetli konuşmacılarından DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça açılışta yaptığı değerlendirmede su yönetimi ve verimli su kullanımı konusunda önemli çalışmalara imza atan merhum Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya hakkında anı ve düşüncülerini paylaştı. Sarıkaya’nın İstanbul’un su sorunun çözülmesi konusunda başarılı çalışmalara imza attığına dikkat çeken Prof. Dr. Akça, Prof. Dr. Sarıkaya’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelere imza attığına dikkat çekti.

Barajlar kenti Artvin’in su kaynakları bakımından zengin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Lütfi Akça, ülkemizin ise su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını ve bu nedenle suyun verimli ve bilinçli kullanımının önemli olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Akça özetle şu değerlendirmelerde bulundu: “Çoruh havası aynı zamanda enerji üretimi açısından zengin potansiyele sahiptir. Çoruh Havzası Hidro-Elektrik Santralleri Projesi ülkemizin enerjisinin yüzde 15’ine sahiptir. Ülkemizde enerji üretimi ve suyun verimli kullanımı bakımından son yıllarda yapılan atılımlarla önemli gelişmeler sağlanmıştır. Nüfusun artması ile birlikte su kaynaklarının verimli kullanımı zorunluluğu doğmuştur. Su kaynaklarının korunması ve kirliliğin önlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskılarının yönetilebilmesi gereklidir. Bu nedenle su yönetimi ülke meselelerinde daha üst sıralara doğru tırmanmaktadır. Bu bağlamda su yönetiminin yasal ve uygulama altyapısı ile programlanması önemlidir. İklim değişikliğine bağlı olarak artış gösteren taşkınlar ve sel olayları gelecekte de yaşanacaktır. Bu sorunlarla mücadele etmek su yönetim politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu süreçte çalışmalar ülkemiz gündeminde olmakla birlikte ülke olarak su kaynaklarının değerlendirilmesi açısından iyi bir durumda olduğumuzu belirtebilirim.  Bu anlamlı sempozyumun Artvin’e, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. DSİ Genel Müdürlüğü olarak böylesi faaliyetlerin destekçisi olacağımızı belirtmek isterim.”

Vali Yılmaz Doruk: “Suya Komşu Topraklar: Artvin”

Programda Vali Yılmaz Doruk, “göğe komşu topraklar” betimlemesini hak eden Artvin’in suya komşu bir şehir olduğunu belirtti. Sempozyum ülkemizin su ve enerji politikaları anlamında su yönetimi açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Doruk, “Artvin su ve barajlar şehridir. Artvin göğe komşu topraklar olarak alınır. Aslında Artvin’in suya da komşu oluğunu gördük. Bilgi hazinelerimizin hatırlanmasında ve değerlerimizin tanınması açısından önemli. Suyun kıymeti, önemi, ilerleyen dünyada verimli kullanımı da önemlidir. Su verimliliği ve enerji odaklı çalışmalar neticesinde Çoruh Nehri hırçın akan bir akarsu iken sakin, verimli ve ülkemizin enerjisine ve tarımına katkı sunan bir kaynak hâline dönüşmüştür. Ülkemizin düşünülenin aksine su kaynakları bakımından zengin olmadığını bilinmektedir bu yüzden su kaynaklarımızın ideal bir şekilde verimli düzeyde kullanılması için bilimsel çalışmaların ortaya konulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu sempozyumun Artvin’de düzenlenmesi ve geleneksel olması Artvin için ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle Üniversitemizi tebrik ederiz. Artvin Valiliği olarak böylesi çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz. Çoruh, Artvin demektir. Böyle bir çalışmayı planlandığı için Üniversitemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merhum Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın oğlu Türkiye Su Enstitüsü Eğitim ve Yayın Koordinatörü Mustafa Salih Sarıkaya’ya hediye ve plaketi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin tarafından takdim edildi.

Akabinde Üniversitemiz Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığındaki ilk oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Lütfi Akça “Su, Enerji ve Çoruh”, İstanbul Teknik Üniversitesi-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı “Türkiye’de Su Yönetiminin Değerlendirilmesi” konularında bilgilendirmelerde bulundu.

4 oturum olarak planlanan sempozyumun diğer oturumlarında işlenen konular ve davetli konuşmacılar şu şekilde:

İkinci Oturum; “Barajların Su Kalitesine Olan Etkileri – Doç. Dr. Adem Bayram”, “Havza Su Yönetiminde İndekslerin Kullanımı Çoruh Havzası Örneği – Doç. Dr. Ayla Bilgin”, “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kullanımı – Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu”, “Kaliteli ve Kontrollü Su Yönetiminde Entegre Havza Yönetiminin Önemi, Heyelan, Sel ve Taşkınlar – Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu” konularında bilgilendirmelere yer verildi.

Üçüncü Oturum; “Taşkın Yönetimi – Prof. Dr. Ömer Yüksek”, “Baraj Havzalarında Heyelanlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Ömer Kara”, “Dağlık Havzalarda Kar Erimesi Çalışmaları ve Erzurum Kırkgöze Havzasındaki Uygulamaları – Prof. Dr. Reşat Acar”, “İHA’lar ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Dere Kenarı Erozyonu ve Koridorlarının Değerlendirmesi ve Haritalandırılması – Doç. Dr. Mehmet Yavuz”

Dördüncü Oturum; “Su Varlığımız ve İklim Değişikliği – Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş”, “İklim Değişikliği ve Kuraklık – Doç. Dr. İsmail Dabanlı”, “Baraj Gölü Çevresinde İklim değişikliği ve Kuraklık – Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu”, “Çoruh Havzasında Yapılan Deriner, Artvin ve Yusufeli Barajları Su Aynası Altında Kalan Endemik Bitkiler – Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu”

AÇÜ