Rasim Köksal Evi

0
705
rasim-koksal-evi-ana
rasim-koksal-evi-ana

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Fakat üslup özellikleri diğer evlerden farklıdır. Bu evi 19. yüzyılın sonu
20. yüzyılın başlarına tarihlendirebiliriz. Yapı, dört kattan oluşmaktadır. En alttaki zemin kat, depo olarak kullanılan
bölümdür. Mimari özellikler bakımından, eski Artvin Evleri’nden oldukça farklıdır. Binanın genelinde, ahşap
malzeme ve taş malzeme iç içe kullanılmıştır. Fakat Artvin’deki diğer evlerde, sadece taş malzeme kullanılmıştır.
Günümüzde depo olarak kullanılan en alt katın, ilk yapılırken de aynı amaçla inşa edildiği
anlaşılmaktadır. Zemin katın girişi, doğu cephede olduğu halde, üst katların girişleri güney cepheden açılmıştır.

İkinci kat giriş bölümünde bir hol bölümü ile karşılaşılır. Sonraki yıllarda yapılan onarımlar nedeniyle orijinalliğini
muhafaza edememiştir. Holün sağında ve solunda, çeşitli amaçlar için yapılmış odalara yer verilmiştir. Üçüncü kata
girişler de yine aynı güney cephedendir. Bu giriş bölümü, sonradan yapıya ilave edilen ahşap merdivenlerden
ibarettir. Üçüncü ve dördüncü kata girişler bu merdivenlerle sağlanmaktadır. Üçüncü katın doğu cephesinde
sonradan yapıldığı anlaşılan balkon bölümü vardır. Dördüncü katta bu balkon bölümünü batı cephede
görmekteyiz. Yapının genelinde, ahşap malzeme kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çatı bölümü eğimlidir ve ileri
doğru taşıntı yapmaktadır. Süsleme açısından oldukça sade bir yapıdır. Genel özellikleri bakımından, orta sofalı ev
tipine girmektedir.